คู่มือเตรียมสอบกรมการจัดหางาน ตำแหน่งนักวิชการแรงงาน
290.00 บาท
310.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
คู่มือเตรียมสอบกรมการจัดหางาน
 • ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
 • ราคาพิเศษ   290 บาท
  ราคาปกติ     310 บาท

   
   
  คู่มือเตรียมสอบกรมการจัดหางาน
  ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

  1. พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528           
  2. ข้อสอบ พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.
      2528   

  3. พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551                 
  4. ข้อสอบ พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551        
  5. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ                         
  6. ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ                  
  7. ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานและกระทรวง
      แรงงาน        

  8. ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานและกระทรวง
      แรงงาน   

  9. ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                         
  10. ข้อสอบความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                
  11. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับกรมการจัดหางานและ
        กระทรวงแรงงาน
 •  สามารถสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต
  หรือโทรสอบถาม...
  084-533-9894 , 083-005-2264
  02-138-2945
    FAX : 02-138-2947

   
   
  วิธีชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร