สำนักงานศาลยุติธรรม :: ประกาศ เรื่อง รับรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ รวม 22 อัตรา <รับออนไลน์>(25 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 0
 • 0
ศาลยุติธรรม ประกาศ เรื่อง รับรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ รวม 22 อัตรา <รับออนไลน์>(25 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2558)   ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ป
อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม :: ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ รวม 52 อัตรา (24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ รวม 52 อัตรา (24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)     ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งนิติกร (ส่วนกลาง)  จำนวน 7 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำ
อ่านต่อ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :: แผนฉบับร่างสอบนายร้อย เปิดสอบนายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.โท 3 กลุ่ม 30 อัตรา <รับออนไลน์>(22 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 4
 • 0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แผนฉบับร่างสอบนายร้อย เปิดสอบนายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.โท 3 กลุ่ม 30 อัตรา <รับออนไลน์>(22 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2558)     รับสมัครบุคคลภายใน วุฒิปริญญาโท 30 อัตรา พ.ศ.2558
อ่านต่อ
กรมพัฒนาที่ดิน :: ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา <รับออนไลน์> (26 มิถุนายน-2 กรกฏาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 0
 • 0
กรมพัฒนาที่ดินประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา <รับออนไลน์> (26 มิถุนายน-2 กรกฏาคม 2558)   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิ
อ่านต่อ
กรมการบินพลเรือน :: กรมการบินพลเรือน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ หลายจังหวัด จำนวน 38 อัตรา (วันที่ 6 - 17 กรกฎาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 1
 • 0
กรมการบินพลเรือน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ หลายจังหวัด จำนวน 38 อัตรา (6 - 17 กรกฎาคม 2558)   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (1) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) ตําแหน่งนักว
อ่านต่อ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ::เตรียมเปิดรับสมัครปี 2558 รวม 2,598 อัตรา แนวทางการสอบภาค ก อาจจะใช้ภาค ก ของ กพ แทน
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครปี 2558 รวม 2,598 อัตรา แนวทางการสอบภาค ก อาจจะใช้ภาค ก ของ กพ. แทน     กสถ. ประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในกรณีเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบแข่งข
อ่านต่อ
กรมบัญชีกลาง :: ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 12 อัตรา <รับออนไลน์>(24 มิถุนายน-14 กรกฎาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 1
 • 0
กรมบัญชีกลาง ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 12 อัตรา <รับออนไลน์>(24 มิถุนายน-14 กรกฎาคม 2558)   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
อ่านต่อ
กรมการปกครอง :: เตรียมพร้อมเปิดสอบ ปลัดอำเภอ อำเภอละ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอละ 2 อัตรา รวมจำนวน 2,523 อัตรา ทั่วประเทศ
 • 27 February 2020 17:36
 • 0
 • 0
กรมการปกครอง เตรียมพร้อมเปิดสอบ ปลัดอำเภอ อำเภอละ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอละ 2 อัตรา รวมจำนวน 2,523 อัตรา ทั่วประเทศ     รายละเอียดในการเปิดรับสมัคร รอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง หากมีความคืบหน้าอย่างไร ทางสถาบันติวชัวร
อ่านต่อ
กองบัญชาตำรวจตระเวนชายแดน :: ประกาศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการตำรวจนายสิบชั้นประทวน จำนวน 80 อัตรา (บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
  กองบัญชาตำรวจตระเวนชายแดน ประกาศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการตำรวจนายสิบชั้นประทวน จำนวน 80 อัตรา บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2558)   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและคัดเลือก ตำแหน่งครู (ปท1) ในสังกัดต่างๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  จำนวน 80 อ
อ่านต่อ
ศาลยุติธรรม :: ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ รวม 10 อัตรา <รับออนไลน์> (16 ก.ค.-9 ส.ค.58)
 • 27 February 2020 17:36
 • 1
 • 0
ศาลยุติธรรมประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ รวม 10 อัตรา <รับออนไลน์> (16 ก.ค.-9 ส.ค.58)   ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง 1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา   &nbs
อ่านต่อ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม :: ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน และ นักจัดการงานทั่วไป รวม 13 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (20 - 24 กรกฎาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 0
 • 0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน และ นักจัดการงานทั่วไป รวม 13 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (20 - 24 กรกฎาคม 2558)     ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน     &nbs
อ่านต่อ
กรมอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ :: ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ รวม 7 อัตรา <รับออนไลน์> (10 - 16 กรกฎาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
กรมอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ รวม 7 อัตรา <รับออนไลน์> (10 - 16 กรกฎาคม 2558)   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งนายช่างรังวัด       จำนวน 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน
อ่านต่อ
กรมวิชาการเกษตร :: ประกาศ รับสมัครบุคลเข้ารับราชการ รวม 5 อัตรา <รับออนไลน์>(13-17 กรกฎาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
กรมวิชาการเกษตร ประกาศ รับสมัครบุคลเข้ารับราชการ รวม 5 อัตรา <รับออนไลน์>(13-17 กรกฎาคม 2558)   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยดินและปุ๋ย)  จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,000 - 23,100 บาท คุณ
อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม :: ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา (22 กรกฎาคม-14 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 0
 • 0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา (22 กรกฎาคม-14 สิงหาคม พ.ศ. 2558)   เงินเดือน 17500-19250 บาท   1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดี
อ่านต่อ
กรมอนามัย :: ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการหน่วยงานส่วนกลาง ประจำปี 2558 จำนวน 4 ตำแหน่ง (20 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
กรมอนามัย ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการหน่วยงานส่วนกลาง ประจำปี 2558 จำนวน 4 ตำแหน่ง (20 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ   ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดั
อ่านต่อ
กรมศุลกากร :: ประกาศ กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
ประกาศ กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558)       ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน      จำนวน 1 อัตรา        &nb
อ่านต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด :: ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558)   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งนิติกร     จำนวน 1 อัตรา    อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณ
อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร :: ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
 • 27 February 2020 17:36
 • 0
 • 0
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558   ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์) ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มว
อ่านต่อ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ :: ประกาศ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ตั้งแต่ 27 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 1
 • 0
ประกาศ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ตั้งแต่ 27 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)   กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแว
อ่านต่อ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :: เตรียมพร้อม เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
เตรียมพร้อม เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมพร้อม เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   1. ด้วย ตร.มีบันทึกสั่งการ ลง
อ่านต่อ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน :: รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง (22 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง (22 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2558)   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัม
อ่านต่อ
ธนาคารออมสิน :: ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 50 อัตรา ผู้สนใจยื่นแบบแจ้งความประสงค์ได้ (บัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
ธนาคารออมสินประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 50 อัตรา ผู้สนใจยื่นแบบแจ้งความประสงค์ได้ (บัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2558)   ตำแหน่งเปิดที่รับสมัคร 1. รองผู้อำนวยการฝ่าย        จำนวน  10  อัตรา 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย  
อ่านต่อ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธ.ก.ส.) :: เตรียมรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อ คาดว่าสอบข้อเขียน มกราคม 2558 ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ตำแหน่งปฎิบัติงานพัฒนาธุรกิจ จำนวน 820 อัตรา และ ปฏิบัติงา
 • 27 February 2020 17:36
 • 0
 • 0
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เตรียมรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อ คาดว่าสอบข้อเขียน มกราคม 2558 ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ตำแหน่งปฎิบัติงานพัฒนาธุรกิจ จำนวน 820 อัตรา และ ปฏิบัติงานการเงิน จำนวน
อ่านต่อ
กรมการเงินทหารบก :: ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี รวม 4 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 รับสมัครด้วยตัวเอง (บัดนี้-17 พฤษจิกายน 2557)
 • 27 February 2020 17:36
 • 0
 • 0
กรมการเงินทหารบกประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี รวม 4 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 รับสมัครด้วยตัวเอง (บัดนี้-17 พฤษจิกายน 2557)   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานการเ
อ่านต่อ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ :: ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2558 <รับออนไลน์> (5 มกราคม-22 กุมภาพันธ์ 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2558 <รับออนไลน์> (5 มกราคม-22 กุมภาพันธ์ 2558)   คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยม
อ่านต่อ
กองทัพอากาศ :: ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ รวม 4 อัตรา (17-25 ธันวาคม 2557)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
กองทัพอากาศ ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ รวม 4 อัตรา  (17-25 ธันวาคม 2557)   ตำแหน่ง :พนักงานราชการ เงินเดือน :10,430 บาท ประเภท :บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :ม.ต้น - ม.ปลาย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้
อ่านต่อ
เนติบัณฑิตยสภา :: ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา รวม 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (1 - 26 ธันวาคม 2557)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
เนติบัณฑิตยสภาประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา รวม 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (1 - 26 ธันวาคม 2557)   ตำแหน่งที่จะบรรรจุและแต่งตั้ง     1. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  1   จำนวน 2
อ่านต่อ
ศูนย์การทหารราบ :: ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่า ร.) ประจำปี 58 จำนวน 200 อัตรา (16 - 31 มกราคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
ศูนย์การทหารราบประกาศ รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่า ร.) ประจำปี 58 จำนวน 200 อัตรา (16 - 31 มกราคม 2558)   ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารั
อ่านต่อ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย :: ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวม 50 อัตรา (22 ธันวาคม 57-16 มกราคม 58)
 • 27 February 2020 17:36
 • 1
 • 0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการรวม 50 อัตรา (22 ธันวาคม 57-16 มกราคม 58) ชื่อตำแหน่ง      ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน       &n
อ่านต่อ
กรมการบินพลเรือน :: ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ รวม 12 อัตรา <รับออนไลน์>(22 ธันวาคม 2557-16 มกราคม 2557)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
กรมการบินพลเรือนประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ รวม 12 อัตรา <รับออนไลน์>(22 ธันวาคม 2557-16 มกราคม 2557)     ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง    1. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบ
อ่านต่อ