กรมราชทัณฑ์ :: ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
 • 27 February 2020 17:36
 • 5
 • 0
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์  
อ่านต่อ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน :: เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 7 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 1-23 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 7 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 1-23 ธันวาคม พ.ศ. 2558)   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติก
อ่านต่อ
สํานักงานอัยการสูงสุด :: เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ ตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย จำนวน 300 อัตรา (ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 1
 • 0
สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ ตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย จำนวน 300 อัตรา (ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2558)   บรรจุครั้งแรก 300 อัตรา สํานักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการแ
อ่านต่อ
สำนักงานอัยการสูงสุด :: เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 11 - 31 มีนาคม 2559)
 • 27 February 2020 17:36
 • 4
 • 0
สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 11 - 31 มีนาคม 2559)   ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ   ตำแหน่ง
อ่านต่อ
กรมการปกครอง :: ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) รวม 100 อัตรา <รับออนไลน์>(23 มี.ค.-20 เม.ย.59)
 • 27 February 2020 17:36
 • 0
 • 0
กรมการปกครอง ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) รวม 100 อัตรา <รับออนไลน์>(23 มี.ค.-20 เม.ย.59)   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 100 อัตรา ประกาศ
อ่านต่อ
สำนักงาน ก.พ. :: เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ประจำปี 2559 ระดับ 1-4 (ตั้งแต่ 2-22 มีนาคม 2559)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ประจำปี 2559 ระดับ 1-4 (ตั้งแต่ 2-22 มีนาคม 2559)   การดำเนินการสอบ วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559   การรับสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ต
อ่านต่อ
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รรช.กฟภ.) :: เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษา ประจำปี 2559 จบแล้วได้บรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • 27 February 2020 17:36
 • 1
 • 0
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รรช.กฟภ.)​ เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษา ประจำปี 2559 จบแล้วได้บรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปีประจำปีกา
อ่านต่อ
สพฐ :: เปิดสอบครูผู้ช่วยและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 798 สพฐ สำรวจความประสงค์ เปิดสอบครูผู้ช่วยและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 798 สพฐ สำรวจความประสงค์เปิดสอบครูผู้ช่วยและบุคลากรท
อ่านต่อ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) :: เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 53 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 25 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2559)
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 53 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 25 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2559) ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
อ่านต่อ
กรมราชทัณฑ์ :: เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 1,463 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 12 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
กรมราชทัณฑ์เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 1,463 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 12 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559) ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
อ่านต่อ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน :: รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 1 - 29 เมษายน 2559)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 1 - 29 เมษายน 2559)   ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่
อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :: เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 46 กลุ่มวิชา จำนวนรวม 515 อัตรา (ตั้งแต่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559)
 • 27 February 2020 17:36
 • 1
 • 0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 46 กลุ่มวิชา จำนวนรวม 515 อัตรา (ตั้งแต่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559)   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง
อ่านต่อ
โรงพยาบาลตำรวจ :: เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 2 - 11 พฤษภาคม 2559)
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
โรงพยาบาลตำรวจเปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 2 - 11 พฤษภาคม 2559) ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นัก
อ่านต่อ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :: ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 0
 • 0
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558)   เงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านต่างประเทศ) (ข
อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา:: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) จำนวน 35 กลุ่มวิชา 375 อัตรา (ตั้งแต่ 10-17 สิงหาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 1
 • 0
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) จำนวน 35 กลุ่มวิชา 375 อัตรา (ตั้งแต่ 10-17 สิงหาคม 2558) ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วยคุณวุฒิปริญญาต
อ่านต่อ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :: ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,000 อัตรา (ตั้งแต่ 11 - 25 สิงหาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,000 อัตรา (ตั้งแต่ 11 - 25 สิงหาคม 2558) กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกฯ ๑. ประกาศรับสมัคร  ๗ ส.ค. ๕๘  
อ่านต่อ
สพฐ. :: เปิดสอบครูผู้ช่วยบรรจุทันที 8 พันอัตรา รับสมัคร 22-28 ก.ย.58
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วยบรรจุทันที 8,000 อัตรา รับสมัคร 22-28 ก.ย.58   สพฐ.เผยปฏิทินสอบครูผู้ช่วย รับสมัคร22-28ก.ย.นี้พร้อมบรรจุทันที8,000อัตรา เล็งเรียกบรรจุแทนอัตราเกษียนอีกกว่า10,000อัตรา คาดมีผู้สมัครไม่ต่ำกว่าแสนคน       &nbs
อ่านต่อ
กรมเจ้าท่า :: ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 17 - 28 สิงหาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 17 - 28 สิงหาคม 2558)   ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.คนครัว        
อ่านต่อ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด :: ประกาศ รับสมัครพนักงาน จำนวน 344 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กันยายน 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด รับสมัครพนักงาาน จำนวน 344 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กันยายน 2558)   รับวุฒิ ม.ต้น - ป.โท อัตราเงินเดือน 9,630 - 43,000  ไม่จำกัดเพศ   คุณสมบัติและตำแหน่งดูได้ตามประกาศรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ท่าอา
อ่านต่อ
กรมยุทธศึกษาทหารบก สายงานสัสดี :: ประกาศรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2559 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 12 - 25 ตุลาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 1
 • 0
กรมยุทธศึกษาทหารบกประกาศรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2559 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 12 - 25 ตุลาคม 2558)   กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจําการในสายงานสัส
อ่านต่อ
สำนักงาน ก.พ. :: ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่งฯ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2559
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
สำนักงาน ก.พ.ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่งฯ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2559   กระบวนการสอบภาค ก. พิเศษ กำหนดการสอ
อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.):: เปิดรับครูผู้ช่วย "ว16" 2,616อัตรา ประกาศรับสมัคร วันที่ 26 ตุลาคม, รับสมัคร วันที่ 2-8 พฤศจิกายน
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานเปิดรับครูผู้ช่วย 'ว16' 2,616 อัตรา ประกาศรับสมัคร วันที่ 26 ตุลาคม 58  รับสมัคร วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 58   เมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2558 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิ
อ่านต่อ
ตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน (อก.) :: เปิดสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน (อก.) ประจำปี 2559 จำนวน 985 อัตรา เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 1 - 22 ตุลาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
เปิดสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน (อก.) ประจำปี 2559 จำนวน 985 อัตรา เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 1 - 22 ตุลาคม 2558)   คุณวุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า - สายอำนวยการ รับทั้งเพศชายและเพศหญิง - สายเทคนิค รับเฉพาะเพศชาย สำนัก งานตำรว
อ่านต่อ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ:: ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 200 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 26 - 30 ตุลาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 4
 • 0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 200 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 26 - 30 ตุลาคม 2558)   หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/กองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบเอ
อ่านต่อ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :: เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายสิบตำรวจสายอำนวยการ จำนวน 1,000 อัตรา (ตั้งแต่ 1-26 ตุลาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 5
 • 0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายสิบตำรวจสายอำนวยการ จำนวน 1,000 อัตรา (ตั้งแต่ 1-26 ตุลาคม 2558)   สอบ นายสิบตำรวจสายอำนวยการ 2558 รับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย วุฒิ ม.6 /ปวช./กศน.หรือเทียบเท่า 1,000 อัตร
อ่านต่อ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด :: ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 15 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (บัดนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 15 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (บัดนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2558)   1. คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สังกัดฝ่ายพัฒนาเครือข่าย     จำนวน 1 อัตรา   2. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศว
อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง :: เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ตั้งแต่ 26-30 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 4
 • 0
สำนักปลัดกระทรวงการคลังเปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ตั้งแต่ 26-30 ตุลาคม พ.ศ. 2558)   อัตราเงินเดือน 18000 บาท วุฒิ ได้ รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบร
อ่านต่อ
กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 :: ประกาศรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก จำนวน 161 อัตรา (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 1
 • 0
กรมยุทธศึกษษทหารบก 41 ประกาศรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก จำนวน 161 อัตรา (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558)   ทบ.เปิดรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือน เป็นนายทหารสัญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 23 พ.ย.58 ถึง
อ่านต่อ
กองทัพบก (ทบ.) :: ประกาศสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวน 155 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558)
 • 27 February 2020 17:36
 • 0
 • 0
กองทัพบก (ทบ.)ประกาศสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวน 155 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558)   การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประ
อ่านต่อ
สำนักงาน ก.พ. :: ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่งฯ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2559
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
สำนักงาน ก.พ.ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่งฯ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2559   กระบวนการสอบภาค ก. พิเศษ กำหนดการสอ
อ่านต่อ