กรมที่ดิน :: ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดินจำนวน 213 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 พฤศจิกายน 2560
 • 27 February 2020 17:36
 • 0
 • 0
กรมที่ดิน ประกาศเรื่องเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 213 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 พฤศจิกายน 2560   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท&
อ่านต่อ
สำนักงบประมาณ :: ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 12 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 พฤศจิกายน 2560
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 12 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 พฤศจิกายน 2560 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-1
อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :: ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤศจิกายน 2560
 • 27 February 2020 17:36
 • 0
 • 0
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤศจิกายน 2560   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิเคร
อ่านต่อ
โรงพยาบาลสกลนคร :: เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุข
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
โรงพยาบาลสกลนคร เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุข จำนวน 73 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2559 การรับสมัครสอบ      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3
อ่านต่อ
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 515 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา) :: ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • 27 February 2020 17:36
 • 1
 • 0
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 515 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 พฤษภาคม 2560 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งที่เป
อ่านต่อ
ความคืบหน้า::การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 1. ในการสอบภาค ก ท้องถิ่น จะมีการสอบภาษาอังกฤษ     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการกลางข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ประชุมพิจารณา เรื่
อ่านต่อ
ความคืบหน้า::การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
ประกาศรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 19 กรกฏาคมนี้ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียด ดังนี้ - เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เพื่อพิจารณ
อ่านต่อ
ตำแหน่งว่าง : การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบแข่งขันเข้าราชการท้องถิ่น 83 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
ประกาศรับสมัครสอบ 19 กรกฏาคม 2560  จะแจ้งรายละเอียดตำแหน่ง และจำนวนอัตรา คุณสมบัติ วันรับสมัคร รับสมัครออนไลน์ สิงหาคม 2560  การรับสมัครจะให้สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ต้นเดือนกันยายน
อ่านต่อ
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง :: รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน เปิดรับตำแหน่งดังต่อไปนี้ วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า, สาขาวิชา:  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สา
อ่านต่อ
กรมราชทัณฑ์ เรื่อง :: รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
 • 27 February 2020 17:36
 • 1
 • 0
กรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)   เปิดรับสมัค ตำแหน่ง      ***เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้อ
อ่านต่อ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน :: เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 22 - 31 สิงหาคม 2559)
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 22 - 31 สิงหาคม 2559)   ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแ
อ่านต่อ
มณฑลทหารบกที่ 21 :: เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวนหญิง จำนวน 1 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 24 - 26 สิงหาคม 2559)
 • 27 February 2020 17:36
 • 1
 • 0
มณฑลทหารบกที่ 21 เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวนหญิง จำนวน 1 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 24 - 26 สิงหาคม 2559)   ประกาศมณฑลทหารบกที่ 21 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนา
อ่านต่อ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :: เตรียมเปิดสอบ ในปีนี้ ทั่วประเทศ จำนวน 2,471 อัตรา
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมเปิดสอบ ในปีนี้ ทั่วประเทศ จำนวน 2,471 อัตรา   มท. จี้ ผู้ว่าฯทั่วประเทศ เข้มงวดป้องกัน “โกงสอบพนักงาน อปท. รอบใหม่” หลังมีมติ กสถ. ยกเลิกมาตรการระงับการสอบแข่งขัน อปท. ชั่วคราว เผย “ผู้ตรวจรา
อ่านต่อ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียม เปิดสอบท้องถิ่น ในปีนี้ ทั่วประเทศ จำนวน 3,415 อัตรา
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
                วันที่(26 สิงหาคม 2559) ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด,คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ได้ประชุมร่วมกันทั้ง 3 คณะ ณ ห้องประช
อ่านต่อ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ :: เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ตั้งแต่ 1-7 กันยายน พ.ศ. 2559)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ตั้งแต่ 1-7 กันยายน พ.ศ. 2559)   ตําแหนงที่เปดรับสมัคร 1. ชื่อตําแหนง  กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน     ตําแหนง     นักทรัพยากรบุคคล  
อ่านต่อ
กรมพัฒนาที่ดิน :: เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 33 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
กรมพัฒนาที่ดินเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 33 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559)   ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ หน่วยที่ 1 ตำ
อ่านต่อ
สำนักงาน ก.พ.ประกาศรับสมัครสอบ :: ก.พ. ภาคพิเศษ
 • 27 February 2020 17:36
 • 6
 • 0
สำนักงาน ก.พ.ประกาศรับสมัครสอบ ก.พ. ภาคพิเศษ       สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ภาค ข จากส่วนราชการต่างๆ การรับสมัครสอบ         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง
อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย :: รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฎิบัติการ
 • 27 February 2020 17:36
 • 1
 • 0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย        เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 กันยายน 2559       ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขั
อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ :: เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2559
 • 27 February 2020 17:36
 • 1
 • 0
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2559 ตำแหน่ง     *** นักการทูตปฏิบัติการ   อัตราเงินเดือน     *** สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญ
อ่านต่อ
สำนักงานศาลยุติธรรม :: เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
สำนักงานศาลยุติธรรม :: เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวน 80 อัตรา เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน     ระดับก
อ่านต่อ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ :: เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2560
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ :: เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ   ประจำปี 2560           ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้
อ่านต่อ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย :: เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 207 อัตรา
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัคร       สอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 207 อัตรา รับสมัครทาง    อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559 ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง
อ่านต่อ
สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ::
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
     สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร           สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 36 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 23 กันยายน 2559 &
อ่านต่อ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน :: ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • 27 February 2020 17:36
 • 0
 • 0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รายชื่อผู้สอบผ่านสามาร
อ่านต่อ
กรมบังคับคดี :: รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครั้งที่ 2)
 • 27 February 2020 17:36
 • 3
 • 0
กรมบังคับคดี :: รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครั้งที่ 2)   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล          ระดับการศีกษา:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หรือคุณวุฒิอย่างอ
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง :: เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป            เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัด       สำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา  
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง :: ผลการสอบข้อเขียนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
 • 27 February 2020 17:36
 • 1
 • 0
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง  ผลการสอบข้อเขียนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงาน ก.พ. ::รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • 27 February 2020 17:36
 • 2
 • 0
ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ 15 มิุนายน 2559 เป็นต้นไป  (รับสมัครออนไลน์)   ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงประ
อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :: เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง รวม 1,041 อัตรา (ตั้งแต่ 13 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559)
 • 27 February 2020 17:36
 • 1
 • 0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง รวม 1,041 อัตรา (ตั้งแต่ 13 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559)   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    จำนวน 314 อัตรา
อ่านต่อ