นายสิบตำรวจ :: ประจำปี 2562 จำนวน 5,200 อัตรา รับสมัครจากบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2562 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6
 • 27 February 2020 17:37
 • 153
 • 0
เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 จำนวน 5,200 อัตรา รับสมัครจากบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2562 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาค
อ่านต่อ
กองทัพภาคที่ 3 :: เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 160 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 261
 • 0
กองทัพภาคที่ 3  ประกาศเรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานเปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 160 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561 กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารก
อ่านต่อ
กทม. :: เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 477 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 330
 • 0
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561  จำนวน 477 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 พฤศจิกาย
อ่านต่อ
สำนักงานศาลยุติธรรม :: เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 พฤศจิกายน 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 213
 • 0
สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 25 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 พฤศจิกายน 2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ต
อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง :: เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 32
 • 0
สำนักงานศาลปกครอง  ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ  จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศ
อ่านต่อ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (เปิดรับสมัครวันที่ 24 ต.ค. 62 - 15 พ.ย. 62)
 • 27 February 2020 17:37
 • 26
 • 0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (เปิดรับสมัครวันที่ 24 ต.ค. 62 - 15 พ.ย. 62)  ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ คลิกท
อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย :: เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 70 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 22 กันยายน 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 33
 • 0
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 70 อัตรา รั
อ่านต่อ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม :: เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 กันยายน 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 35
 • 0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 กันยายน 2561   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม   จ
อ่านต่อ
สภากาชาดไทย :: เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 54 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 กันยายน 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 45
 • 0
สภากาชาดไทย  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทยเปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 54 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 กันยายน 2561   1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ รวมจำน
อ่านต่อ
สำนักงบประมาณ :: เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 9 ตุลาคม 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 45
 • 0
สำนักงบประมาณ  ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  จำนวน 2 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 9 ตุลาคม 2561   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิ
อ่านต่อ
กระทรวงการต่างประเทศ :: ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2561จำนวน 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทุกสาขา!!! รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 12 ตุลาคม 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 30
 • 0
กระทรวงการต่างประเทศ  ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2561 จำนวน 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทุกสาขา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 12 ตุลาค
อ่านต่อ
กรมส่งเสริมการเกษตร :: เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 4 ตุลาคม 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 29
 • 0
กรมส่งเสริมการเกษตร  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  จำนวน 2 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 4 ตุลาคม 2561   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นายช่
อ่านต่อ
กรมธนารักษ์ :: เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 11 ตุลาคม 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 29
 • 0
  กรมธนารักษ์  ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 11 ตุลาคม 2561   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิชาการค
อ่านต่อ
คืบหน้า :: เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2561 ก่อนสิ้นปีนี้ 8,164 อัตรา
 • 27 February 2020 17:37
 • 50
 • 0
คืบหน้า!!เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต. 2561 ก่อนสิ้นปีนี้ 8,164 อัตรา ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา ได้ LIVE ผ่าน FACEBOOK เกี่ยวกับการจะเปิดสอบท้องถิ่นรอบล่าสุดที่จะเปิดสอบปลายปีนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ การประชุม ก.กลาง ได้คัดเลือกนายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร เป็นประธานสอ
อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :: เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 5 ตุลาคม 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 28
 • 0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 5 ตุลาคม 2561 ตำแหน่งที่ปิดรั
อ่านต่อ
กรมชลประทาน :: เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ตุลาคม 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 63
 • 0
กรมชลประทาน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทานจำนวน 26 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ตุลาคม 2561   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (พื้
อ่านต่อ
การประปานครหลวง :: เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา และขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุหลายตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 ตุลาคม 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 31
 • 0
การประปานครหลวง  ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา และขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุหลายตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 ตุลาคม 2561   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. วิศวกร จำนวน 2 อั
อ่านต่อ
เปิดสอบสัสดี :: ประจำปี 2562 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2561 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ 2562
 • 27 February 2020 17:37
 • 28
 • 0
เปิดสอบสัสดี  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ 2562  จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2561   กอ
อ่านต่อ
กรมเจ้าท่า :: เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 ตุลาคม 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 48
 • 0
กรมเจ้าท่า  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 157/2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 ตุลาคม 2561   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทก
อ่านต่อ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย :: เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 81 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 29
 • 0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 81 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2561   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งพนักงานนโ
อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) :: จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 29,707 อัตรา เปิดรับสมัครสอบเร็วๆนี้
 • 27 February 2020 17:37
 • 30
 • 0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เตรียมเปิดรับสมัคร จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 29,707 อัตรา เปิดรับสมัครสอบเร็วๆนี้!!   สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/
อ่านต่อ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :: เตรียมเปิดสอบเร็วๆนี้
 • 27 February 2020 17:37
 • 53
 • 0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 รับสมัครจากบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2562 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเร็วๆนี้ เต
อ่านต่อ
กรมธนารักษ์ :: เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 25 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 51
 • 0
กรมธนารักษ์  ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) จำนวน 25 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2561   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอ
อ่านต่อ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร :: เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 สิงหาคม 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 30
 • 0
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561  จำนวน 26 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน
อ่านต่อ
กรมการค้าภายใน :: เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 49
 • 0
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2561   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน &nbs
อ่านต่อ
กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร :: ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 40
 • 0
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 245 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2561
อ่านต่อ
สำนักงาน กศน. :: เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน. ตำบล จำนวน 25 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 20
 • 0
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน. ตำบล จำนวน 25 อัตรา  รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2561   ตำแหน่งที่เ
อ่านต่อ
กรมศุลกากร :: เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 10 กันยายน 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 22
 • 0
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 30 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 10 กันยายน 2561   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15
อ่านต่อ
การไฟฟ้านครหลวง :: เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 124 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 40
 • 0
การไฟฟ้านครหลวง  ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 124 อัตรา   รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2561   คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ ♦ คุณวุฒิปริญญาโท ♦ ปริญญาตรี ♦ ปร
อ่านต่อ
กรมเจ้าท่า :: เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 12 กันยายน 2561
 • 27 February 2020 17:37
 • 25
 • 0
กรมเจ้าท่า  ประกาศ เรื่องเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 12 กันยายน 2561   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   จำ
อ่านต่อ