กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 81 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2561

 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผนงาน จำนวน 11 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 9 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 10 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย จำนวน 19 อัตรา

6. ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) จำนวน 12 อัตรา

 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2561 
ที่เว็บไซต์
 https://ddpm.thaijobjob.com/

(ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ)..ไฟล์ประกาศประเภททั่วไป..
                                                             

...ไฟล์ประกาศประเภททั่วไป ปฏิบัติงานด้านวิกฤต...