กระทรวงการต่างประเทศ 
ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2561
จำนวน 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทุกสาขา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 12 ตุลาคม 2561

 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ       จำนวน 50 อัตรา

อัตราเงินเดือน 
สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท 17,500 - 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง
2. ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง
การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 12 ตุลาคม 2561 
ที่เว็บไซต์ 
https://mfa.thaijobjob.com/

(ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)