เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4883258
แสดงหน้า8311511
กล่องอิสระ


 

นายทหารประทวนกองทัพไทย-ติวทางไปรษณีย์ทุกตำแหน่ง

เข้าชม 3790 | ตอบ 0
 
นายทหารประทวนกองทัพไทย-ติวทางไปรษณีย์ทุกตำแหน่ง
 
 • ราคาปกติ : 6,500.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 4,000.00 ฿
 • ติวทางไปรษณีย์ - นายทหารประทวนกองทัพไทย
  ทุกตำแหน่ง

  ค่าติว 4,000 บาท

  ตำแหน่งที่เปิดติวนายทหารประทวน มีดังนี้
  1.กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ
  2.กลุ่มงานสารบรรณ  **สมัครแล้วแจ้งตำแหน่งที่สมัครด้วยนะครับ

  คุณสมบัติ  รับ ปวช.-ปวส.// ม.3-ม.6 ในสาขาที่ตรงกับตำแหน่ง

  การสอบรอบแรก(ภาควิชาการ) 

  -เวลา13.00-14.30 น.วิชาทั่วไป (ทุกตำแหน่งสอบเหมือนกัน)
    ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก วิชาละ 25 ข้อ  รวม 100 ข้อ
    

  -เวลา15.00-16.30 น.วิชาเฉพาะตำแหน่ง 
    ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 100 ข้อ


  วิชาที่ติวและใช้สอบ

  ส่วนวิชาทั่วไป
  1.สังคมศึกษา
     สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ระดับ ม.1-ม.3
  2.ภาษาไทย
  ระดับ ม.1-ม.3
      -หลักภาษา/ความรู้เกี่ยวกับ หน่วยเสียง รูปลักษณ์
        ของคำ หน้าที่ของคำ การสะกดคำ การอ่านคำ 
        ความหมายของคำ ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร

      -การใช้ภาษา/ความรู้เกี่ยวกับ การใช้พจนานุกรม 
       ระดับภาษา ราชาศัพท์ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
       ข้อบกพร่องในการใช้ประโยค โวหารการเขียน การ
       ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ 

      -ความเข้าใจภาษา/ความรู้เกียวกับ การอ่านจับใจ
       ความ การอ่านตีความ การอ่านสรุปความ การเขียน
       เรียงความ/บทความ 


  3.ภาษาอังกฤษ
  ระดับ ม.1-ม.3 /ความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์พื้นฐาน ความเข้าใจประโยคและเนื้อเรื่องสั้นๆ การอ่านจับประเด็นและใจความสำคัญของเรื่อง และบทสนทนาระดับเบื้องต้น

  4.ความรู้ทั่วไป/ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ
   สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม


  ส่วนวิชาเฉพาะตำแหน่ง
  ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ

   
  วิชาที่ กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ    ระดับเนื้อหา ปวช.
   1. หลักการบัญชีทั่วไป
   2. หลักการจัดการ // หลักการตลาด
   3. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น


   

  วิชาที่        
  กลุ่มงานสารบรรณ
  1.
  งานสารบรรณ ชนิดหนังสือราชการ การรับและส่งหนังสือ การเก็บรักษา การยืม การทำลายหนังสือ มาตรฐานตรา
  แบบพิมพ์ และซอง รวมทั้งภาคผนวก
  2. ควมรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์การใช้งานโปรแกรม windows Microsoft Office
  3. สรุปฝึกทำข้อสอบ

  ติวโดยจัดส่งDVD พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย
  ติวครบทุกเนื้อหา+เจาะข้อสอบ ครบทุกรายละเอียดที่
  ใช้สอบ บรรยากาศเหมือนกับท่านมาเรียนที่สถาบัน
   
  เรียนสไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์ สั้น+ง่าย+ฉับ+ไว
  เนื้อหาครบทุกคะแนนที่ออกสอบ

   
  สถานที่ติว...
  สถาบันวิชาการ  
  Sure Group Center

   ม.รามคำแหง 2  (บางนา) 

  (Click ดูแผนที่)

   ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
  โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
  02-138-2945   
  FAX : 02-138-2947
                          
  อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
              
       pechonlasit@suregroupcenter.com

 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer