เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท26/02/2020
ผู้เข้าชม4870085
แสดงหน้า8295469
กล่องอิสระ


 

คอร์สติวสดที่สถาบัน-อำนวยการ บริหารท้องถิ่น บริหารสถานศึกษา

เข้าชม 261
 
คอร์สติวสดที่สถาบัน-อำนวยการ บริหารท้องถิ่น บริหารสถานศึกษา
 
 • ราคาปกติ : 9,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 7,500.00 ฿
 • -----------------------------------------------------------
  คอร์สติวสดที่สถาบัน
  อำนวยการ บริหารท้องถิ่น บริหารสถานศึกษา


  ราคา 7,500 บาท  (รับเพียง 10 คน)
  --------------------------------------------------------------
  รายละเอียดสินค้า
  --------------------------------------------------------------
   รูปแบบการติว 
   ติวตั้งแต่พื้นฐาน สั้น+ง่าย+ฉับไว ตามสไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์ 
   สมัครคอร์สนี้ได้สิทธิเรียนทบทวนเพิ่มทางกลุ่มออนไลน์
   เมื่อเรียนจบเนื้อหาทุกเรื่องแล้วจะสอนตะลุยทำโจทย์ 
   รับประกันคุณภาพ โดย อ.เป้ ชลสิทธิ์

  --------------------------------------------------------------
   รายละเอียดของคอร์สติวสด
  ① ติวสดที่สถาบัน

  ② สมัครแล้วเริ่มติวทางกลุ่มออนไลน์ปรับพื้นฐานก่อนได้เลย
  ③ ค่าติวพร้อมเอกสาร 7,500 บาท
  ④ จะมีเอกสารคู่มือติวแจกฟรี

  --------------------------------------------------------------

  คอร์สติวเข้มเจาะข้อสอบ
  รับประกันคุณภาพโดย อ.เป้ ชลสิทธิ์ ประสบการณ์ตินานกว่า 20 ปี
  ติวโดย......ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
  อ.เป้ ชลสิทธิ์ อ.พรเทพ และ อ.ธรรม  ขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ ดังนี้
  1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

      1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
      1.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
      1.3 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
      1.4 พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
      1.5 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      1.6 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     
   1.7 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      1.8 กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     
         - พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
            - พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบล
            - พ.ร.บ.เทศบาล
            - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
      1.9 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
      1.10 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
      1.11 พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
      1.12 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.25635 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      1.13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      1.14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      1.15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2) ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
      2.1 ความรู้และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
      2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

  ตัวอย่างแนวข้อสอบปรนัย หรืออัตนัย วิเคราะห์จุดที่น่าจะออกข้อสอบ


  #รูปแบบการติว จะติวสรุปเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ไปพร้อมกัน
           ติวปรับพื้นฐาน  สั้น+ง่าย+ฉับ+ไว  สไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์
           ติวสรุปเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ข้อสอบจริง 
           ไม่มีพื้นฐานก็สอบผ่านได้ ถ้าเต็มที่ไปด้วยกัน
           รับประกันคุณภาพ โดย อ.เป้ ชลสิทธิ์
           รับจำนวนจำกัด เต็มปิดรับทันที


   สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเต็ม เต็มปิดรับสมัครทันที
       
  โดยกรอกข้อมูลสมัครเรียนดังนี้    
            ชื่อ....................... 
    
          ที่อยู่.......................
            เบอร์โทร.......................  

            ชื่อเฟสบุ๊ค............
            ไอดีไลน์..............

            สมัครติวคอร์ส................ 
         คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง


  คลิก 'หยิบใส่ตะกร้า' ที่ด้านบน

    วันเริ่มติว
       ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ถึงสอบ
       
  สัปดาห์ที่ 1 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 26-27 ต.ค.2562 เวลา 09.30-16.00 น.
       สัปดาห์ที่ 2 วันเสาร์-อาทิตย์ที่  2-3 พ.ย.2562 เวลา 09.30-16.00 น.
       สัปดาห์ที่ 3 วันเสาร์-อาทิตย์ที่  9-10  พ.ย.2562 เวลา 09.30-16.00 น.
     
    สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อสมัครติว
             ① ได้สิทธิเข้ากลุ่มติวทันทีเมื่อแจ้งการชำระค่าติว
             ② สามารถเรียนซ้ำในกลุ่มได้ทุกที่ ทุกเวลา


     
      ขั้นตอนที่ 1. โอนเงินค่าคอร์สติว  
      
           ชื่อบัญชี นายชลสิทธิ์ ชาญนุชิต
           - ธนาคารกรุงไทย         483-0-17195-2
           - ธนาคารกรุงเทพ         234-4-27039-8
           - ธนาคารกสิกรไทย      078-2-31360-8
           - ธนาคารไทยพาณิชย์  169-2-32419-1
      ขั้นตอนที่ 2. ส่งหลักฐานการโอนมาที่ Line ID : @suregroup
              โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้ 
               ชื่อ....................... 
               ที่อยู่....................... 

               คอร์สที่สมัคร .......
               เบอร์โทร............
               ชื่อเฟสบุ๊ค............
               ไอดีไลน์..............              
         คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง
     แจ้งหลักฐานการโอนเงิน
  #แจ้งหลักฐานการโอนเงินไปที่ LINE@ ไอดี : @suregroup

   
   

  ①  คลิกรูปหยิบใส่ตะกร้า

        เพื่อกรอกและส่งข้อมูล  แล้วทีมงานจะตรวจสอบการแจ้งการชำระเงิน 
  ②  ทีมงานจะเก็บรายชื่อเพื่อไว้ตรวจสอบวันมาติว
  ③  เมื่อได้เข้ากลุ่มแล้ว คู่มือ หนังสือ เอกสาร และสื่อการสอนทุกรูปแบบ ในกลุ่มติวได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้สมาชิกเผยแพร่ให้บุคคลอื่นหรือทำซ้ำไม่ว่าวิธีใดก็ตาม หากมีพฤติกรรมและมีการละเมิด ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกกลุ่ม  โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะดำเนินทางกฎหมายต่อไป  สถานที่ติว...
  สถาบันติว  Sure Group
   ม.รามคำแหง 2 (บางนา)

  (Click ดูแผนที่)

   
 
Tutor & Writer