เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท7/04/2018
ผู้เข้าชม3726714
แสดงหน้า6603084
กล่องอิสระ


 

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ จัดทำโดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐ์อำนาจ

เข้าชม 3977 | ตอบ 0
 
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ จัดทำโดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐ์อำนาจ
 
 • ราคาพิเศษ : 220.00 ฿
 • คู่มือการศึกษา
  วิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
  ว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล

   

  โดย :  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ   ดิษฐ์อำนาจ 

  สารบัญ :


             - ข้อความเบื้องต้น
             
  - ภาค 1 การรับขนของทางทะเล  

  บทที่ 1 ความหมายของการรับขนของทางทะเล
  บทที่ 2 ลักษณะของการรับขนของทางทะเล
  บทที่ 3 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
  บทที่ 4 หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่ง
  บทที่ 5 ข้อตกลงปลดเปลื้องหน้าที่หรือความรับผิดหรือภาระการพิสูจน์ของผู้ขนส่ง
  บทที่ 6 ใบตราหนี้
  บทที่ 7 สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ
  บทที่ 8 ความรับผิดของผู้ขนส่ง
  บทที่ 9 การส่งมอบของในการรับขน
  บทที่ 10 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง
  บทที่ 11 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
  บทที่ 12 ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งและการคิดค่าเสียหาย
  บทที่ 13 การบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล


              - ภาค 2 การประกันภัยทางทะเล

  บทที่ 1 ความเป็นมาของประกันภัย
  บทที่ 2 ความหมายของสัญญาประกันภัย
  บทที่ 3 ประเภทของสัญญาประกันภัย
  บทที่ 4 ความเป็นมาของการประกันภัยทางทะเล
  บทที่ 5 กฎหมายที่ใช้บังคับแก่การประกันภัยทางทะเล
  บทที่ 6 ความหมายและลักษณะของสัญญาประกันภัยทางทะเล
  บทที่ 7 วัตถุที่เอกประกันภัย
  บทที่ 8 ส่วนได้เสีย
  บทที่ 9 สัญญาประกันภัยทางทะเลเป็นสัญญาที่อาศัยความสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง
  บทที่ 10 กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล
  บทที่ 11 ชนิดของกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล
  บทที่ 12 ภัยที่รับเสี่ยง
  บทที่ 13 คำรับรอง
  บทที่ 14 ความเสียหายในการเสี่ยงภัยทางทะเล
  บทที่ 15 ความรับผิดของผู้รับประกันภัย
  บทที่ 16 ความเสียหายบางส่วน
  บทที่ 17 ค่าสินไหมทดแทน
  บทที่ 18 การประกันภัยซ้ำซ้อนและการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่า
  บทที่ 19 การรับช่วงสิทธิ
  บทที่ 20 ข้อคุ้มครองมาตรฐานที่สำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล


                - พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534
              - Hague Rules 1924
              - Hague – Visby Rules 1968, 1979
              - Hamburg Rules 1978
              - พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548
              - คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

   
  ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
  โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
  02-138-2945   
  FAX : 02-138-2947
                          
  อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
              
       pechonlasit@suregroupcenter.com
   

  *******************

 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer