เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4890384
แสดงหน้า8320911
กล่องอิสระ


 

ติวนายสิบตำรวจออนไลน์ฟรี

เข้าชม 1197
 
ติวนายสิบตำรวจออนไลน์ฟรี
 
 • ราคาปกติ : 399.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 399.00 ฿
 • #สมัครติวฟรีได้แล้ววันนี้  โดยคลิ๊กลิงก์ดังนี้ แล้วกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์
    คลิกสมัครติวฟรีได้... https://goo.gl/forms/NOncODMRLB6AM3pq1
   

  เน้นติวตะลุยโจทย์ข้อสอบ + เพิ่มเทคนิค ติวทั้ง คณิต+ไทย+อังกฤษ 
  (เน้นสอนวิธีทำข้อสอบ)
  รับประกันคุณภาพโดย อ.เป้ ชลสิทธิ์ ผู้มีประสบการณ์ติวนานกว่า 20 ปี

  # เนื้อหาที่ติวในคอร์สป
  ระกอบด้วยอะไรบ้าง ???
         1. วิชาความสามารถทั่วไป : เน้นสอนทำโจทย์เรื่องมีดังนี้
               1. ลำดับ
               2. อนุกรม
               3. เซต
               4. การแก้โจทย์สมการ
               5. อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ
               6. เรขาคณิต พื้นที่ ปริมาตร
               7. สถิติข้อมูล การฟ ตาราง
               8. เงื่อนไขภาษา
               9. เงื่อนไขสัญลักษณ์
             10. อุปมา อุปไมย
             11. การสรุปความ
             12. การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ
             13. มิติสัมพันธ์


         2. วิชาภาษาไทย : เน้นสอนทำโจทย์เรื่องมีดังนี้
                1. การวิเคราะห์บทความสั้น + บทความยาว                    
                2. การเรียงข้อความ               
                3. การใช้คำและกลุ่มคำ
                4. สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
                5. คำราชาศัพท์

         3. ภาษาอังกฤษ :  เน้นสอนทำโจทย์เรื่องมีดังนี้
                1. โครงสร้างประโยค (Structure Sentence)                   
                2. หลักไวยากรณ์ (Grammar)                       
                3. Reading Comprehension  
                4. คำศัพท์ (Vocabulary)                               
                5. Vocabulary 


          4. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                    
                1. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
                2. องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
                3. ระบบสื่อสาร ข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
                4. การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เนต
                5. การใช้ไมโครซอฟต์เวิอร์ด
                6. การใช้ไมโครซอฟต์เอกเซล
                7. การใช้ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์
                8. การเขียนและใช้จดหมายทางอิเล็คทรอนิกส์

           5. จริยธรรม                                                          
                1. คุณธรรมและจริยธรรม

           6. เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม        
                1. เศรษฐกิจพอเพียง
                2. ประเทศไทย 4.0
                3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
                4. ประชาคมอาเซียน  #รูปแบบการติว
  #
  เน้นติวฝึกทำโจทย์
           ติวปรับพื้นฐาน เพื่อทำโจทย์ไปพร้อมกัน  สไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์ สั้น+ง่าย+ฉับ+ไว  
           ติวแบบทำโจทย์ตามข้อสอบจริง 
           ไม่มีพื้นฐานก็สอบติดได้ ถ้าเต็มที่ไปด้วยกัน
           รับประกันคุณภาพ โดย อ.เป้ ชลสิทธิ์

    สมัครได้ตั้งแต่วันนี้
    เงื่อนไขการติวออนไลน์ฟรี
             ① สั่งซื้อหนังสือจากสถาบันก็จะมีสิทธิได้ติวฟรี
             ② เมื่อโอนเงินค่าหนังสือ 399+ค่าส่ง67     สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อสมัครติวฟรี
             ① ได้สิทธิเข้ากลุ่ม 'กลุ่มติวตะลุยโจทย์ข้อสอบนายสิบตำรวจ'
   ทันที
             ②  สามารถเรียนซ้ำในกลุ่มได้ทุกเวลา ทุกสถานที่      สมัครเรียนได้อย่างไร       
        #สมัครติวฟรีได้แล้ววันนี้  โดยคลิ๊กลิงก์ดังนี้ แล้วกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์
           คลิกสั่งซื้อได้... https://goo.gl/forms/NOncODMRLB6AM3pq1
           
   ขั้นตอนการสมัครติว 
     1. คลิ๊กสั่งซื้อหนังสือ                 
     2. กรอกรายละเอียด ชื่อ สกุล ที่อยู่  เบอร์โทร                 
     3. โอนเงินเข้าบัญชี 
    4. แจ้งหลักฐานการโอนเงิน และชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร
        ทางไลน์.... 

   

               
 
Tutor & Writer