เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท4/12/2018
ผู้เข้าชม3990897
แสดงหน้า6965626
กล่องอิสระ


 

คอร์สติว online ภาค ก ท้องถิ่น ทุกระดับ

เข้าชม 115 | ตอบ 0
 
คอร์สติว online ภาค ก ท้องถิ่น ทุกระดับ
 
 • ราคาปกติ : 4,500.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 2,900.00 ฿
 • คอร์สติวออนไลน์

  ภาค ก ท้องถิ่น ทุกระดับ


  ลักษณะคอร์สเรียน

  เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ ผ่านวีดีโอมากกว่า 30 ชั่วโมง มีเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดเป็นรายวิชา สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา คอร์สนี้จะตอบโจทย์ทุกความต้องการ  และมีแบบทดสอบให้ฝึกทำท้ายบท  เหมาะสำหรับผู้สนใจ แต่ไม่มีเวลามาเรียนที่สถาบันติว สอนโดยติวเตอร์มืออาชีพ  

  เนื้อหาของหลักสูตรนี้

  บทที่ 1 : คำแนะนำเบื้องต้น                                              
  1.1 แนะนำหลักสูตรเบื้องต้น
  1.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 2 : ความสามารถทางด้านตัวเลข (คณิตศาสตร์)        
  2.1 อนุกรม
  2.2 โจทย์คณิศาสตร์
         2.2.1 การแก้โจทย์สมการ
         2.2.2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
         2.2.3 พื้นที่ และปริมาตร  

  2.3 แบบทดสอบ
  บทที่ 3 : ความสามารถทางด้านเหตุผล                             
  3.1 อุปมา อุปไมย
  3.2 การสรุปความ
  3.3 เงื่อนไขภาษา
  3.4 แบบทดสอบ
  บทที่ 4 : เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสีงคม        
  4.1 หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
  4.2 ประเทศไทย 4.0
  4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  4.4 แบบทดสอบ
  บทที่ 5 : ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ                    
  5.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
  5.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 
  5.3 กฎหมายจัดตั้ง อบจ. อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา
        5.3.1 การจัดตั้ง
        5.3.2 สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        5.3.3 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        5.3.4 การกำกับดูแล
        5.3.5 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
        5.3.6 หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        5.3.7 รายจ่าย
        5.3.8 รายได้ 
  5.4 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
  5.5 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
  5.6 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  5.7 พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

  5.8 งานสารบรรณ
  5.9 แบบทดสอบ
  บทที่ 6 : ภาษาไทย                                                         
  6.1 การวิเคราะห์บทความ
  6.2 การเรียงข้อความ
  6.3 การใช้คำและกลุ่มคำ
  6.4 การสะกดคำ
  6.5 ประโยค
  6.6 คำราชาศัพท์ 

  6.7 แบบทดสอบ
  บทที่ 7 : ภาษาอังกฤษ                                                     
  7.1 โครงสร้างประโยค (Structure)
  7.2 ไวยากรณ์พื้นฐาน 
  7.3 การอ่าน (Reading)
  7.4 แบบทดสอบ
   
  --------------------------------------------------------------
  สนใจสมัครติวหยิบใส่ตะกร้าได้เลย!!
  หรือสอบถามข้อมูลโทร 
  084-533-9894 , 083-005-2264 ,02-138-2945

  --------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------
    
 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer