เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท19/04/2019
ผู้เข้าชม4228703
แสดงหน้า7289591
กล่องอิสระ


 

คอร์สติว online ภาค ข ท้องถิ่น ตำแหน่งจัดเก็บรายได้

เข้าชม 195 | ตอบ 0
 
คอร์สติว online ภาค ข ท้องถิ่น ตำแหน่งจัดเก็บรายได้
 
 • ราคาปกติ : 4,500.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 2,900.00 ฿
 • คอร์สติวออนไลน์

  ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


  ลักษณะคอร์สเรียน

  เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ ผ่านวีดีโอมากกว่า 30 ชั่วโมง มีเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดเป็นรายวิชา สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา คอร์สนี้จะตอบโจทย์ทุกความต้องการ  และมีแบบทดสอบให้ฝึกทำท้ายบท  เหมาะสำหรับผู้สนใจ แต่ไม่มีเวลามาเรียนที่สถาบันติว สอนโดยติวเตอร์มืออาชีพ  

  เนื้อหาของหลักสูตรนี้

  บทที่ 1 : คำแนะนำเบื้องต้น                                              
  1.1 แนะนำหลักสูตรเบื้องต้น
  1.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 2 : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                        
  2.1 พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่ม
         เติม

  2.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 3 : ภาษีบำรุงท้องที่                                                 
  3.1 พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 4 : การจัดสรรรายได้ประเภทภาษีให้แก่ อปท.           
  4.1 พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ
        เฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
        เพิ่มเติม

  4.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 5 : การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการตรวจเงิน       
  5.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
        เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
        ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  5.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 6 : วิธีการงบประมาณของ อปท.                              
  6.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
        เติม

  6.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 7: การจัดการหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท.      
  7.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
        ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543

  7.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 8: การจัดการหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท.      
  8.1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียน
         ทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชำระภาษีลงในข้อมูลแผนที่
         ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

  8.2 แบบทดสอบ
  --------------------------------------------------------------
  หรือสอบถามข้อมูลโทร 
  084-533-9894 , 083-005-2264 ,02-138-2945

  --------------------------------------------------------------
    
 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer