เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท19/04/2019
ผู้เข้าชม4228576
แสดงหน้า7289438
กล่องอิสระ


 

คอร์สติว online ภาค ข ท้องถิ่น ตำแหน่งการเงินและบัญชี

เข้าชม 215 | ตอบ 1
 
คอร์สติว online ภาค ข ท้องถิ่น ตำแหน่งการเงินและบัญชี
 
 • ราคาปกติ : 4,500.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 2,900.00 ฿
 • คอร์สติวออนไลน์
  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


  ลักษณะคอร์สเรียน

  - เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ ผ่านวีดีโอมากกว่า 30 ชั่วโมงสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา คอร์สนี้จะตอบโจทย์ทุกความต้องการ  และมีแบบทดสอบให้ฝึกทำท้ายบท
  - เหมาะสำหรับผู้สนใจ แต่ไม่มีเวลามาเรียนที่สถาบันติว
  สอนโดยติวเตอร์มืออาชีพ  

  เนื้อหาของหลักสูตรนี้

  บทที่ 1 : คำแนะนำเบื้องต้น                                              
  1.1 แนะนำหลักสูตรเบื้องต้น
  1.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 2 : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                        
  2.1 พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่ม
         เติม

  2.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 3 : ภาษีบำรุงท้องที่                                                 
  3.1 พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 4 : ภาษีป้าย                                                           
  4.1 พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  4.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 5 : บำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น                      
  5.1 พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
  5.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 6 : การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการตรวจเงิน       
  6.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
        เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
        ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  6.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 7 : ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุของ อปท.                      
  7.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
         พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  7.2  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
         บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  7.3 แบบทดสอบ
  บทที่ 8 : วิธีการงบประมาณของ อปท.                              
  8.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
        เติม

  8.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 9 : การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน รายงานการเงิน      
  9.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
         การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงิน
         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  9.2 แบบทดสอบ
  --------------------------------------------------------------
  สนใจสมัครติวหยิบใส่ตะกร้าได้เลย!!
  หรือสอบถามข้อมูลโทร 
  084-533-9894 , 083-005-2264 ,02-138-2945
  --------------------------------------------------------------
    
 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

qzyfffff
 
qzyfffff [202.91.33.xxx] เมื่อ 18/02/2019 09:10
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer