เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4987503
แสดงหน้า8454872
กล่องอิสระ


 

คอร์สติว online ภาค ข ท้องถิ่น ตำแหน้งการเงินและบัญชี

เข้าชม 956 | ตอบ 1
 
คอร์สติว online ภาค ข ท้องถิ่น ตำแหน้งการเงินและบัญชี
 
 • คอร์สติวออนไลน์
  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  ลักษณะคอร์สเรียน

  - เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ ผ่านวีดีโอมากกว่า 30 ชั่วโมงสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา คอร์สนี้จะตอบโจทย์ทุกความต้องการ  และมีแบบทดสอบให้ฝึกทำท้ายบท
  - เหมาะสำหรับผู้สนใจ แต่ไม่มีเวลามาเรียนที่สถาบันติว
  สอนโดยติวเตอร์มืออาชีพ  

  เนื้อหาของหลักสูตรนี้

  บทที่ 1 : คำแนะนำเบื้องต้น                                     
  1.1 แนะนำหลักสูตรเบื้องต้น
  1.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 2 : พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา       
  2.1 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
         หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

  2.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 3 : ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน           
  3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบ
         ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545

  3.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 4 : ความรู้เกี่ยวกับการการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน  
  4.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
         เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
         เพิ่มเติม

  4.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 5 : ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุของ อปท.             
  5.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
         พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  5.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 5 : ความรู้เกี่ยวกับการวิธีการงบประมาณของ อปท. 
  6.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
         ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
         และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  6.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 7 : ความรู้เกี่ยวกับการการบันทึกบัญชี ทำทะเบียน   
  7.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
         ปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และ
         รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  7.2 แบบทดสอบ
   
 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

qzyfffff
 
qzyfffff [202.91.33.xxx] เมื่อ 18/02/2019 09:10
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer