เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท7/03/2019
ผู้เข้าชม4172328
แสดงหน้า7210248
กล่องอิสระ


 

คอร์สติว online ภาค ข ท้องถิ่น ตำแหน่งตรวจสอบภายใน

เข้าชม 225
 
คอร์สติว online ภาค ข ท้องถิ่น ตำแหน่งตรวจสอบภายใน
 
 • ราคาปกติ : 4,500.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 2,900.00 ฿
 • คอร์สติวออนไลน์
  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
  ปฏิบัติการ


  ลักษณะคอร์สเรียน

  เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ ผ่านวีดีโอมากกว่า 30 ชั่วโมง มีเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดเป็นรายวิชา สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา คอร์สนี้จะตอบโจทย์ทุกความต้องการ  และมีแบบทดสอบให้ฝึกทำท้ายบท  เหมาะสำหรับผู้สนใจ แต่ไม่มีเวลามาเรียนที่สถาบันติว สอนโดยติวเตอร์มืออาชีพ  

  เนื้อหาของหลักสูตรนี้

  บทที่ 1 : คำแนะนำเบื้องต้น                                              
  1.1 แนะนำหลักสูตรเบื้องต้น
  1.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 2 : พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา                
  2.1 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
         หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

  2.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 3 : ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน                    
  3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบ
         ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545

  3.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 4 : ความรู้เกี่ยวกับการการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน           
  4.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
         เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
         เพิ่มเติม

  4.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 5 : ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุของ อปท.                      
  5.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
         พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  5.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 6 : ความรู้เกี่ยวกับการวิธีการงบประมาณของ อปท.           
  6.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
         ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
         และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  6.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 7 : ความรู้เกี่ยวกับการการบันทึกบัญชี ทำทะเบียน             
  7.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
         ปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และ
         รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  7.2 แบบทดสอบ
   
  --------------------------------------------------------------
  สนใจสมัครติวหยิบใส่ตะกร้าได้เลย!!
  หรือสอบถามข้อมูลโทร 
  084-533-9894 , 083-005-2264 ,02-138-2945
  --------------------------------------------------------------
    
 
Tutor & Writer