เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4886381
แสดงหน้า8315342
กล่องอิสระ


 

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เล่ม 1 วิชาความรอบรู้

เข้าชม 1094
 
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เล่ม 1 วิชาความรอบรู้
 
 • ราคาปกติ : 320.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 290.00 ฿
 • คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เล่ม 1
  ภาค ก วิชาความรอบรู้
  ราคาพิเศษ    290 บาท

  ราคาปกติ     320 บาท

  คู่มือเตรียมสอบภาค ก เล่ม 1 ครูผู้ช่วย
  วิ
  ชาความรอบรู้
  ส่วนที่ 1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน       
  1. รูปแบบการเมืองการปกครอง  
  2. ระบบเศรษฐกิจ     
  3. เศรษฐกิจกับการเมือง     
  4. เศรษฐกิจพอเพียง          
  5. ทฤษฎีใหม่        
  6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11        
  7. ประชาคมอาเซียน 

  ส่วนที่ 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
  1. นโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
  2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
  3. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
  4. การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  

  ส่วนที่ 3 วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย              
  1. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                               

  ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ               
  1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546   
  2. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไข   
  3. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547    
  4. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
  5. พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไข    
  6. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546    

  ส่วนที่ 5 แนวข้อสอบวิชาความรอบส่วนที่ 1 สังคม เศรษฐกิจ 
   
   สามารถสั่งซื้อทางอินเตอร์เนต
  หรือโทร...
  084-533-9894 , 083-005-2264
  02-138-2945
    FAX : 02-138-2947

   

   

 
Tutor & Writer