เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4890442
แสดงหน้า8320986
กล่องอิสระ


 

คู่มือเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เข้าชม 2311
 
คู่มือเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 • ราคาปกติ : 330.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 310.00 ฿
 • คู่มือเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

  ราคา 330 บาท
  พิเศษ 310 บาท
   
  รวบรวมโดย อ.เป้ ชลสิทธิ์
   
  สารบัญ

  1. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  2. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  3. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  4. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  5. กฎหมายว่าด้วย อบจ. อบต. และเทศบาล
  6. กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
  7. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี

  9. ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
  9. ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ
  10. ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ

   
   ท่านสามารถสั่งซื้อผ่านทางอินเตอร์เนตได้เลย
  สอบถามโทร...
  084-533-9894 , 083-005-2264
  02-138-2945  
  FAX : 02-138-2947

   

 
Tutor & Writer