เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4886381
แสดงหน้า8315342
กล่องอิสระ


 

คู่มือเตรียมสอบ ครู กทม. เล่ม 1

เข้าชม 1267
 
คู่มือเตรียมสอบ ครู กทม. เล่ม 1
 
 • ราคาปกติ : 320.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 300.00 ฿
  • คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เล่ม 1
   ภาค ก วิชาความรอบรู้
   ราคาพิเศษ    300 บาท

   ราคาปกติ     320 บาท

   คู่มือเตรียมสอบภาค ก เล่ม 1 ครูผู้ช่วย
   วิ
   ชาความรอบรู้
   (1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
   (2) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
         พ.ศ.2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
   (3) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
         กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
   (4) พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546          
         และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   (5) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         พ.ศ.2547  
   (6) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
   (7) พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

   (8) สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
   (9) นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
   (10) วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
   (11) เจาะข้อสอบแต่ละเรื่อง

    
    สามารถสั่งซื้อทางอินเตอร์เนต
   หรือโทร...
   084-533-9894 , 083-005-2264
   02-138-2945
     FAX : 02-138-2947
 
Tutor & Writer