เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4883698
แสดงหน้า8312055
กล่องอิสระ


 

คู่มือพิชิตข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา เล่ม 2 วิชาความสามารถทั่วไป

เข้าชม 1368
 
คู่มือพิชิตข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา เล่ม 2 วิชาความสามารถทั่วไป
 
 • ราคาปกติ : 290.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 270.00 ฿
  • คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เล่ม 2
   ภาค ก วิชาความสามารถทั่วไป
   ราคาพิเศษ    270 บาท

   ราคาปกติ     290 บาท

   คู่มือเตรียมสอบภาค ก เล่ม 2 ครูผู้ช่วย
   วิ
   ชาความสามารถทั่วไป
   (1) ความสามารถด้านตัวเลข
         - อนุกรม 

         - การวิเคราะห์ข้อมูล
         - โจทย์คณิตศาสตร์

   (2) ความสามารถด้านเหตุผล
         - อุปมาอุปไมย
         - การสรุปความ
         - เงื่อนไขสัญลักษณ์
         - เงื่อนไขทางภาษา

   (3) ความสามารถด้านภาษาไทย
         1) ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ
               - การอ่านจับใจความ
               - การสรุปความ
               - การตีความ

         2) การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถใน
               - การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (คำศัพท์)
               - การสะกดคำ
               - การแต่งประโยค
               - กา
   รเเรียงข้อความ
   (4) เจาะข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
    
    สามารถสั่งซื้อทางอินเตอร์เนต
   หรือโทร...
   084-533-9894 , 083-005-2264
   02-138-2945
     FAX : 02-138-2947

 
Tutor & Writer