เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท7/04/2018
ผู้เข้าชม3726755
แสดงหน้า6603125
กล่องอิสระ


 

คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ เล่ม 1

เข้าชม 768 | ตอบ 0
 
คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ เล่ม 1
 
 • ราคาปกติ : 350.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 330.00 ฿
  • คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ เล่ม 1
  • ราคาพิเศษ   330 บาท
   ราคาปกติ     350 บาท

    
   คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ เล่ม 1
   1. ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง                    
   2. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน                            
   3. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                
   4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน                    
   5. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                 
   6. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่           
   7. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ                     
   8. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     
   9. ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ                                
   10. ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ              
   11. ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ 
   12. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                
   13. กฎหมายอาญา                                              
   14. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                   
   15. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                            

   16. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                        
    
    สามารถสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต
   หรือโทรสอบถาม...
   084-533-9894 , 083-005-2264
   02-138-2945
     FAX : 02-138-2947

 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer