เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4888111
แสดงหน้า8317719
กล่องอิสระ


 

คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ เล่ม 2

เข้าชม 1366
 
คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ เล่ม 2
 
 • ราคาปกติ : 350.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 330.00 ฿
  • คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ เล่ม 2
  • ราคาพิเศษ   330 บาท
   ราคาปกติ     350 บาท


    
   คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ เล่ม 2
   1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจ             
   2. ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่

       2.1 กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่                             
       2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
             ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่
             และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551            
       2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
             ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครอง
             และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. 2551          
       2.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
             ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณ
             สมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553   
           
   3. ความรู้เกี่ยวกับ
       3.1 งานทะเบียนทั่วไป                                                  
       3.2 งานทะเบียนราษฎร                                                
       3.3 งานบัตรประจำตัวประชาชน                                       
       3.4 งานอาวุธปืนฯ                                                     
       3.5 งานการพนัน                                                       
       3.6 งานควบคุมการเรี่ยไร                                              
       3.7 งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า                       
       3.8 งานโรงรับจำนำ                                                   
       3.9 งานโรงแรม                                                        
       3.10 งานสถานบริการ 
                                                   
   4. การสอบสวนคดีอาญา และการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อ  
       พิพาท  

   5. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบและความมั่นคงภายใน         
   6. ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ                                     

   7. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การจัดทำแผน                         
    
    สามารถสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต
   หรือโทรสอบถาม...
   084-533-9894 , 083-005-2264
   02-138-2945
     FAX : 02-138-2947

 
Tutor & Writer