เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท7/04/2018
ผู้เข้าชม3668426
แสดงหน้า6529092
กล่องอิสระ


 

ละเมิด ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทำโดย อ.เพ็ง

เข้าชม 4098 | ตอบ 0
 
ละเมิด ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทำโดย อ.เพ็ง
 
 • ราคาพิเศษ : 400.00 ฿
 •  

  คำอธิบาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ว่าด้วยละเมิด
  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

   

  โดย :  เพ็ง  เพ็งนิติ  ผู้พิพากษาอาวุโส  ศาลอุทธรณ์ภาค 1

  สารบัญ :

  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด
  พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง


  - ลักษณะ 1 ละเมิด : ข้อความทั่วไป


                 หมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด
                 ส่วนที่ 1 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของตนเอง
                                  บทที่ 1 ละเมิดทั่วไป   

                                  บทที่ 2 หมิ่นประมาท
                                  บทที่ 3 การพิพากคดีละเมิดที่เป็นความผิดอาญา

                 ส่วนที่ 2 ความผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่น
                                  บทที่ 1 ความรับผิดในการทำละเมิดของลูกจ้าง
                                  บทที่ 2 ความรับผิดในการทำละเมิดของตัวแทน
                                  บทที่ 3 ความรับผิดในการกระทำของผู้รับจ้าง
                                  บทที่ 4 ความรับผิดในการทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ
                                  บทที่ 5 ความรับผิดของครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือผู้รับดูแล
                                  บทที่ 6 ความรับผิดในการทำละเมิดของผู้แทนนิติบุคคล

                 ส่วนที่ 3วามรับผิดเพื่อละเมิดของผู้ร่วมกระทำ
                 ส่วนที่ 4 ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์
                                  บทที่ 1 ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์
                                  บทที่ 2 ความเสียหายเกิดจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้
                                  บทที่ 3 สิทธิการป้องกันภยันตรายล่วงหน้า
                                  บทที่ 4 ความเสียหายอันเกิดจากของตกหล่นจากโรงเรือน
                                  บทที่ 5 ความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะ
                                  บทที่ 6 ความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์อันตราย

   

                 หมวด 2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
                 ส่วนที่ 1 ค่าสินไหมทดแทน
                                  บทที่ 1 หลักทั่วไป
                                  บทที่ 2 ประเภทค่าสินไหมทดแทน
                                  บทที่ 3 วิธีกำหนดค่าสินไหมทดแทน
                                  บทที่ 4 การใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหาย
                                  บทที่ 5 ดอกเบี้ยในค่าเสียหาย

                 ส่วนที่ 2 ความรับผิดที่ไม่อาจคืนทรัพย์เพราะอุบัติเหตุ
                 ส่วนที่ 3 ดอกเบี้ยในราคาทรัพย์
                 ส่วนที่ 4 การใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ครองทรัพย์
                 ส่วนที่ 5 ค่าสินไหมทดแทนกรณีทำให้ตาย
                 ส่วนที่ 6 ค่าสินไหมทดแทนแก่ร่างกายหรืออนามัย
                 ส่วนที่ 7 ค่าสินไหมทดแทนแก่เสรีภาพ
                 ส่วนที่ 8 ค่าสินไหมทดแทนแก่ชื่อเสียง
                 ส่วนที่ 9 อายุความ
   

               
    หมวด 3 นิรโทษกรรม
                 ส่วนที่ 1 ข้อความทั่วไป
                
  ส่วนที่ 2 เหตุนิรโทษกรรม
                                  บทที่ 1 การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
                                  บทที่ 2 การกระทำตามคำสั่ง
                                  บทที่ 3 การกระทำด้วยความจำเป็นเพื่อป้องกันภัย
                                  บทที่ 4 การป้องกันสิทธิ
                                  บทที่ 5 การป้องกันสัตว์


  - ลักษณะ 2 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่


                 หมวด 1 ข้อความเบื้องต้น
                 หมวด 2 การใช้กฎหมายย้อนหลัง
                 หมวด 3 คำจำกัดความ
                 หมวด 4 ผู้รับผิดในการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่
                 ส่วนที่ 1 กรณีกระทำละเมิดต่อผู้เสียหาย
                                  บทที่ 1 กระทำในการปฏิบัติหน้าที่
                                  บทที่ 2 มิใช่กระทำในการปฏิบัติหน้าที่

                 ส่วนที่ 2 กรณีกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
                                 
  บทที่ 1 กระทำในการปฏิบัติหน้าที่
                                  บทที่ 2 มิใช่กระทำในการปฏิบัติหน้าที่

                 หมวด 5 การร้องสอด

                 หมวด 6 ฟ้องผิดตัว
                 หมวด 7 สิทธิไล่เบี้ย
                 หมวด 8 อายุความ
                 หมวด 9 การเรียกร้องต่อหน่วยงานของรัฐ
                
  หมวด 10 การออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชำระเงิน

  ภาคผนวก

   

  *******************
   

   • ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
    โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
    02-138-2945   
    FAX : 02-138-2947
                            
    อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
                
         pechonlasit@suregroupcenter.com

 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer