เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท7/04/2018
ผู้เข้าชม3726781
แสดงหน้า6603151
กล่องอิสระ


 

คำอธิบาย (ฉบับย่อ) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ละเมิด จัดทำโดย อ.เพ็ง เพ็งนิติ

เข้าชม 3844 | ตอบ 0
 
คำอธิบาย (ฉบับย่อ) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ละเมิด จัดทำโดย อ.เพ็ง เพ็งนิติ
 
 • ราคาพิเศษ : 150.00 ฿
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด
  และ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

   

  โดย : เพ็ง  เพ็งนิติ   ผู้พิพากษาอาวุโส  ศาลอุทธรณ์ภาค 1

  สารบัญ :

  คำอธิบาย (ฉบับย่อ)
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด และ
  พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539


  ลักษณะ 1 ละเมิด : ข้อความทั่วไป
                  หมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด
                  ส่วนที่ 1 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของตนเอง
                                  บทที่ 1 ละเมิดทั่วไป   
                                  บทที่ 2 หมิ่นประมาท
                                  บทที่ 3 การพิพากคดีละเมิดที่เป็นความผิดอาญา

                  ส่วนที่ 2 ความผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่น
                             
       บทที่ 1 ความรับผิดในการทำละเมิดของลูกจ้าง
                                  บทที่ 2 ความรับผิดในการทำละเมิดของตัวแทน
                                  บทที่ 3 ความรับผิดในการกระทำของผู้รับจ้าง
                                  บทที่ 4 ความรับผิดในการทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ
                                  บทที่ 5 ความรับผิดของครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือผู้รับดูแล
                                  บทที่ 6 ความรับผิดในการทำละเมิดของผู้แทนนิติบุคคล

                  ส่วนที่ 3 ความรับผิดเพื่อละเมิดของผู้ร่วมกระทำ
                  ส่วนที่ 4 ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์

                                  บทที่ 1 ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์
                                  บทที่ 2 ความเสียหายเกิดจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้
                                  บทที่ 3 สิทธิการป้องกันภยันตรายล่วงหน้า
                                  บทที่ 4 ความเสียหายอันเกิดจากของตกหล่นจากโรงเรือน
                                  บทที่ 5 ความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะ
                                  บทที่ 6 ความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์อันตราย


                  หมวด 2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
                  ส่วนที่ 1 ค่าสินไหมทดแทน
                                  บทที่ 1 หลักทั่วไป
                                  บทที่ 2 ประเภทค่าสินไหมทดแทน
                                  บทที่ 3 วิธีกำหนดค่าสินไหมทดแทน
                                  บทที่ 4 การใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหาย
                                  บทที่ 5 ดอกเบี้ยในค่าเสียหาย

                  ส่วนที่ 2 ความรับผิดที่ไม่อาจคืนทรัพย์เพราะอุบัติเหตุ
                  ส่วนที่ 3 ดอกเบี้ยในราคาทรัพย์
                  ส่วนที่ 4 การใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ครองทรัพย์
                  ส่วนที่ 5 ค่าสินไหมทดแทนกรณีทำให้ตาย
                  ส่วนที่ 6 ค่าสินไหมทดแทนแก่ร่างกายหรืออนามัย
                  ส่วนที่ 7 ค่าสินไหมทดแทนแก่เสรีภาพ
                  ส่วนที่ 8 ค่าสินไหมทดแทนแก่ชื่อเสียง
                  ส่วนที่ 9 อายุความ

                  บทที่ 1 หลักทั่วไป
                  บทที่ 2 อายุความค่าสินไหมทดแทน  
               
         
  หมวด 3 นิรโทษกรรม
                  บทที่ 1 การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
                  บทที่ 2 การกระทำตามคำสั่ง
                  บทที่ 3 การกระทำด้วยความจำเป็นเพื่อป้องกันภัย
                  บทที่ 4 การป้องกันสิทธิ
                  บทที่ 5 การป้องกันสัตว์
           
  ลักษณะ 2 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
                  บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
                  บทที่ 2 คำจำกัดความ
                  บทที่ 3 ผู้รับผิดในการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่
                  บทที่ 4 การร้องสอด
                  บทที่ 5  ฟ้องผิดตัว
                  บทที่ 6 สิทธิไล่เบี้ย
                  บทที่ 7 อายุความ
                  บทที่ 8  การเรียกร้องต่อหน่วยงานของรัฐ
                  บทที่ 9 การออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชำระเงิน

  ภาคผนวก


   

  *******************
   

   • ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
    โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
    02-138-2945   
    FAX : 02-138-2947
                            
    อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
                
         pechonlasit@suregroupcenter.com

 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer