เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท26/02/2020
ผู้เข้าชม4870461
แสดงหน้า8295935
กล่องอิสระ


 

คลังสมองประลองวิชา วิ.แพ่ง ภาค 1

เข้าชม 3185
 
คลังสมองประลองวิชา วิ.แพ่ง ภาค 1
 
 • ราคาพิเศษ : 160.00 ฿
 •  

  The Think Tank
  คลังสมองประลองวิชาวิ.แพ่ง ภาค1 บททั่วไป

   

  โดย : The Justice Group

  สารบัญ :

  - คำฟ้อง

  - คำให้การ
  - คำคู่ความ
  - การเสนอคำฟ้องกรณีคดีเกิดนอกราชอาณาจักร
  - ศาลที่จะเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอ
  - การเสนอคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์
  - การเสนอคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
  - คำฟ้องหรือคำร้องขอซึ่งอาจเสนอต่อศาลได้หลายศาล
  - การเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอที่เกี่ยวเนื่องกับคดีเดิม
  - กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลที่มีเขตอำนาจ
  - การตรวจคำคู่ความ
  - การสั่งคำร้องขอที่ยื่นต่อศาล
  - การขยายหรือย่นระยะเวลา
  - การวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
  - การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
  - คู่ความมรณะ
  - อำนาจฟ้อง
  - การดำเนินคดีของผู้ไร้ความสามารถ
  - ร้องสอด
  - สิทธิหน้าที่ของผู้ร้องสอด
  - คู่ความร่วม
  - การมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน
  - อำนาจของทนายความ
  - การส่งคำคู่ความหรือเอกสาร
  - วิธีปฏิบัติของเจ้าพนักงานศาลในการส่งคำคู่ความหรือเอกสาร
  - การส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีปิดหมาย
  - คำสั่งจำหน่ายคดี
  - การพิพากษาตามยอม
  - คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดตัดสินคดี
  - การแก้ไขคำพิพากษา
  - การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
  - ฟ้องซ้ำ
  - คำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความ
  - คำพิพากษาขัดกัน
  - คำพิพากษาถึงที่สุด
  - ค่าธรรมเนียมในการดำเนินกระบวนพิจารณา
  - การเสียค่าขึ้นศาล
  - การคืนค่าธรรมเนียมศาล
  - ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียม
  - การขออนุญาตยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล


   

  *******************
   

  ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
  โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
  02-138-2945   
  FAX : 02-138-2947
                          
  อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
              
       pechonlasit@suregroupcenter.com
 
Tutor & Writer