เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4888085
แสดงหน้า8317684
กล่องอิสระ


 

แพ่งพิสดาร เล่ม 4 จัดทำโดย อ. วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

เข้าชม 3158
 
แพ่งพิสดาร เล่ม 4 จัดทำโดย อ. วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
 
 • ราคาพิเศษ : 260.00 ฿
 •  

  แพ่งพิสดาร
  (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2554) เล่ม 4  โดย :  วิเชียร   ดิเรกอุดมศักดิ์  ผู้พิพากษา , Jurisprudence Group

  สารบัญ :

  ทรัพย์สิน
           ทรัพย์, ทรัพย์สิน

           การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ
           ผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่ก่อน
           สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
           การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
           ที่งอกริมตลิ่ง
           การสร้างโรงเรือน
           การคุ้มครองผู้ได้ทรัพย์มาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ
           สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด
           ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในท้องตลาด
           แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
           ข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
           ทางจำเป็น
           กรรมสิทธิ์รวม
           สิทธิครอบครอง
           การแย่งการครอบครอง
           การครอบครองสิ้นสุด การโอนการคอรบครอง
           ครอบครองปรปักษ์
           ภาระจำยอม
           สิทธิเก็บกิน


  มรดก
           มรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
           การถูกกำจัดมิให้รับมรดก
           การตัดมิให้รับมรดก
           การสละมรดก
           พระภิกษุเป็นทายาทและพระภิกษุเป็นเจ้ามรดก
           บุตรนอกกฎหมายและบุตรบุญธรรม
           ลำดับชั้นของทายาทโดยธรรม
           การรับมรดกแทนที่
           พินัยกรรม
           แบบพินัยกรรม
           การเพิกถอนพินัยกรรม
           ผู้จัดการมรดก
           อายุความการจักการมรดก
           การแบ่งปันทรัพย์มรดก
           อายุความมรดก


   

  *******************
   

  ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
  โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
  02-138-2945   
  FAX : 02-138-2947
                          
  อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
              
       pechonlasit@suregroupcenter.com
 
Tutor & Writer