เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4888216
แสดงหน้า8317859
กล่องอิสระ


 

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จัดทำโดย อ.สมชาย

เข้าชม 3150
 
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จัดทำโดย อ.สมชาย
 
 • ราคาพิเศษ : 280.00 ฿
 •  

  ประมวลกฎหมายอาญา
  พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
  และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

   

  โดย : สมชาย  พงษ์พัฒนาศิลป์  เผ่าพันธ์  ชอบน้ำตาล  ผู้พิพากษา 2553

  สารบัญ :  กฎหมายอาญา

  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
  ประมวลกฎหมายอาญา


  ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป

                  ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
                  ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ


  ภาค 2 ความผิด

                  ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
                  ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
                  ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
                  ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
                  ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
                  ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
                  ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
                  ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
                  ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า

                  ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
                  ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
                  ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
                 
  ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

  ภาค 3  ลหุโทษ


       ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
   
       - พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
   

       - กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546


   

  *******************
   

   • ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
    โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
    02-138-2945   
    FAX : 02-138-2947
                            
    อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
                
         pechonlasit@suregroupcenter.com

 
Tutor & Writer