เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4883704
แสดงหน้า8312061
กล่องอิสระ


 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ จัดทำโดย ปัญญา ถนอมรอด

เข้าชม 5024
 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ จัดทำโดย ปัญญา ถนอมรอด
 
 • ราคาพิเศษ : 210.00 ฿
 •  

  คำอธิบาย
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

   

  โดย :  ปัญญา   ถนอมรอด

  สารบัญ :

  ยืม
  ยืมใช้คงรูป

            บทที่ 1 ลักษณะของสัญญายืมใช้คงรูป

            บทที่ 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ยืมใช้คงรูป
            บทที่ 3 ความระงับของสัญญายืมให้คงรูป
            บทที่ 4 อายุความ


  ยืมใช้สิ้นเปลือง
            บทที่ 1 ลักษณะของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
            บทที่ 2 หน้าที่ของผู้ยืมใช้สิ้นเปลือง
            บทที่ 3 อายุความ
            บทที่ 4 กู้ยืมเงิน


  ค้ำประกัน
            บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาค้ำประกัน มาตรา 680
            บทที่ 2 สัญญาค้ำประกันไม่มีแบบแต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
            บทที่ 3 หนี้ที่ค้ำประกันต้องเป็นหนี้อันสมบูรณ์  มาตรา 681 วรรคหนึ่ง
            บทที่ 4 ผู้รับเรือน มาตรา 682 วรรคหนึ่ง
            บทที่ 5 ผู้ค้ำประกันหลายคน มาตรา 682 วรรคสอง
            บทที่ 6 ขอบเขตความรับผิดของผู้ค้ำประกัน มาตรา 683
            บทที่ 7 ผลของสัญญาค้ำประกันก่อนการชำระหนี้
            บทที่ 8 ผลภายหลังการชำระหนี้
            บทที่ 9 ความระงับสิ้นแห่งสัญญาค้ำประกัน


  จำนอง
            หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
            หมวด 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
            หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
            หมวด 4 การบังคับจำนอง
            หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
            หมวด 6 ความระงับสิ้นแห่งสัญญาจำนอง


  จำนำ
            หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
            หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ
            หมวด 3 การบังคับจำนำ
            หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ


   

  *******************
   

   • ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
    โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
    02-138-2945   
    FAX : 02-138-2947
                            
    อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
                
         pechonlasit@suregroupcenter.com

 
Tutor & Writer