เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท26/02/2020
ผู้เข้าชม4875715
แสดงหน้า8302544
กล่องอิสระ


 

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จัดทำโดย อ.สมชาย (เล่มเล็ก)

เข้าชม 3425
 
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จัดทำโดย อ.สมชาย (เล่มเล็ก)
 
 • ราคาพิเศษ : 150.00 ฿
 •  

  ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับสมบูรณ์)
  พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
  และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา2554


  โดย :  สมชาย  พงษ์พัฒนาศิลป์ และเผ่าพันธุ์   ชอบน้ำตาล

  สารบัญ :

  ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
  ภาค 2 ความผิด
  ภาค 3 ลหุโทษ


                   ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ.2546


                   พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544

                   กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2546


   

  *******************

   • ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
    โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
    02-138-2945   
    FAX : 02-138-2947
                            
    อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
                
         pechonlasit@suregroupcenter.com

 
Tutor & Writer