เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4890278
แสดงหน้า8320767
กล่องอิสระ


 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วยครอบครัว จัดทำโดย อ.สมชัย

เข้าชม 3454
 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วยครอบครัว จัดทำโดย อ.สมชัย
 
 • ราคาพิเศษ : 320.00 ฿
 •  

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5
  ว่าด้วย ครอบครัว  ฉบับสมบูรณ์
  (ศึกษาเชิงวิเคราะห์จากบทกฎหมาย)


  โดย : สมชัย  ฑีฆาอุตมากร   ผู้พิพากษา  2554

  สารบัญ :

  - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5ว่าด้วยครอบครัว
  - พระราชบัญญัติ ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2519


  บรรพ 5 ครอบครัว
                 
                  ลักษณะ 1 การสมรส

                                  หมวด 1 การหมั้น
                                  หมวด 2 เงื่อนไขการสมรส
                                  หมวด 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
                                  หมวด 4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
                                  หมวด 5 ความเป็นโมฆะของการสมรส
                                  หมวด 6 การสิ้นสุดการสมรส


                  ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร

                                  หมวด 1 บิดามารดา
                                  หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร
                                  หมวด 3 ความปกครอง
                                  หมวด 4 บุตรบุญธรรม


                  ลักษณะ 3 ค่าอุปกระเลี้ยงดู

   

  *******************
   

   • ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
    โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
    02-138-2945   
    FAX : 02-138-2947
                            
    อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
                
         pechonlasit@suregroupcenter.com

     
 
Tutor & Writer