เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4883242
แสดงหน้า8311487
กล่องอิสระ


 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป จัดทำโดย ดร.หยุดแสงอุทัย

เข้าชม 7879
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป จัดทำโดย ดร.หยุดแสงอุทัย
 
 • ราคาพิเศษ : 220.00 ฿
 •  

   

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
  พิมพ์ครั้งที่ 18 แก้ไขเพิ่มเติม

   

  โดย :   ศาสตราจารย์ ดร.หยุด   แสงอุทัย
  แก้ไขปรับปรุงโดย : สมยศ   เชื้อไทย


  สารบัญ :

  ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น  
            บทที่ 1 คำสอนว่าด้วยวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
            บทที่ 2 เปรียบเทียบระบบ Civil Law และระบบ Common Law
            บทที่ 3 การแบ่งประเภทวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
            บทที่ 4 ลักษณะของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป


  ภาค 2 ระบบกฎหมาย                    
            หมวด 1 กฎหมายทั่วไป
            หมวด 2 นิติวิธี


  ภาค 3 สิทธิ
            บทที่ 1 ความหมายของ “สิทธิ”
            บทที่ 2 สิทธิตามกฎหมายมหาชน
            บทที่ 3 สิทธิตามกฎหมายเอกชน
            บทที่ 4 เจ้าของสิทธิ
            บทที่ 5 วัตถุแห่งสิทธิ
            บทที่ 6 การเกิดขึ้นของสิทธิและการได้มาซึ่งสิทธิ
            บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของสิทธิ


  ภาค 4 การศึกษากฎหมาย
            บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น
            บทที่ 2 วิธีศึกษากฎหมาย


   

  *******************
   

  • ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
   โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
   02-138-2945   
   FAX : 02-138-2947
                           
   อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
               
        pechonlasit@suregroupcenter.com

 
Tutor & Writer