เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท26/02/2020
ผู้เข้าชม4871660
แสดงหน้า8297607
กล่องอิสระ


 

คอร์สติวออนไลน์ - นายร้อยตำรวจสายอำนวยการและสนันสนุน

เข้าชม 3917
 
คอร์สติวออนไลน์ - นายร้อยตำรวจสายอำนวยการและสนันสนุน
 
 • ราคาปกติ : 12,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 4,500.00 ฿
 • คอร์สติวเข้มเจาะข้อสอบระยะยาว 
  นายร้อยตำรวจ
  รับประกันคุณภาพโดย อ.เป้ ชลสิทธิ์ ประสบการณ์ตินานกว่า 20 ปี

  กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
  1. รอง สว. ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน
  2. รอง สว. ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนงานและวิเคราะห์งานบุคคล
  3. รอง สว. ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ

  ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบ ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 150 ข้อ  โดยมีขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ ดังนี้
  1) ทดสอบความรู้ความสามารถ                                               
  (150 ข้อ)
      ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน 
     
     1.1 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน           (20 ข้อ)
           - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง

     1.2 หลักการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี              (15 ข้อ)
            - หลักการบัญชีทั่วไป
            - หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
            - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

     1.3 ระเบียบ กฎหมาย และหลักการที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ   (15 คะแนน)
            - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            - หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     1.4 ระเบียบ กฎหมาย และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน  
  (15 ข้อ)
            - มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของ ส่วนราชการ
      1.5 ภาษาไทย                                                                                  (25 ข้อ)
      1.6 ภาษาอังกฤษ                                                                             (20 ข้อ)
      1.7 ความสามารถในด้านเชิงเหตุผลและจำนวน                               (25 ข้อ)

      1.8  พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (15 ข้อ)
      ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ 

      1.1 ทักษะอำนวยการ                                                                       (30 ข้อ)
      1.2 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ                      (20 ข้อ)   
      1.3 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน              (15 ข้อ)
      
  1.4 ภาษาไทย                                                                         (25 ข้อ)
      1.5 ภาษาอังกฤษ                                                                             (20 ข้อ)
      1.6 ความสามารถในด้านเชิงเหตุผลและจำนวน                               (25 ข้อ)

      1.7  พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (15 ข้อ) 

      ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนงานและวิเคราะห์งานบุคคล 

      1.1 ทักษะอำนวยการ                                                                       (30 ข้อ)
      1.2 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ                      (20 ข้อ)   
      1.3 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน              (15 ข้อ)
      
  1.4 ภาษาไทย                                                                         (25 ข้อ)
      1.5 ภาษาอังกฤษ                                                                             (20 ข้อ)
      1.6 ความสามารถในด้านเชิงเหตุผลและจำนวน                               (25 ข้อ)

      1.7  พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (15 ข้อ) 


  #รูปแบบการติว จะติวสรุปเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ไปพร้อมกัน
           ติวปรับพื้นฐาน  สไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์ สั้น+ง่าย+ฉับ+ไว  
           ติวสรุปเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ข้อสอบจริงที่เคยออกสอบ 
           ไม่มีพื้นฐานก็สอบผ่านได้ ถ้าเต็มที่ไปด้วยกัน
           รับประกันคุณภาพ โดย อ.เป้ ชลสิทธิ์
           รับจำนวนจำกัด เต็มปิดรับทันที


   สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเต็ม เต็มปิดรับสมัครทันที
      
   
  สมัครติวได้โดย
  คลิก 'หยิบใส่ตะกร้า' ที่ด้านบน

       แล้วกรอกข้อมูลสมัครเรียนดังนี้    
            ชื่อ....................... 
    
          ที่อยู่.......................
            เบอร์โทร.......................  

            ชื่อเฟสบุ๊ค............
            ไอดีไลน์..............

            สมัครติวคอร์ส........
   
         คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง
   

    วันเริ่มติว
       ติวได้ทุกวัน ทุกเวลา ทุกสถานที่


    สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อสมัครติว
        ① ได้สิทธิเข้ากลุ่มติวทันทีเมื่อแจ้งการชำระค่าติว
        ② โดยสามารถเรียนซ้ำในกลุ่มได้ทุกที่ ทุกเวลา


     
      ขั้นตอนที่ 1. โอนเงินค่าคอร์สติว  

      
           ชื่อบัญชี คุณมณีรัตน์ หอยสังข์
           - ธนาคารกรุงไทย         699-0-18374-8
           - ธนาคารกรุงเทพ         054-7-05861-0
           - ธนาคารกสิกรไทย      009-1-55267-1

      ขั้นตอนที่ 2. ส่งหลักฐานการโอนมาที่ Line ID : @suregroup
              โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้ 
               ชื่อ....................... 
               ที่อยู่....................... 

               คอร์สที่สมัคร .......
               เบอร์โทร............
               ชื่อเฟสบุ๊ค............
               ไอดีไลน์..............              
         คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง
     แจ้งหลักฐานการโอนเงิน
  #แจ้งหลักฐานการโอนเงินไปที่ LINE@ ไอดี : @suregroup

   
   

  ①  คลิกรูปหยิบใส่ตะกร้า

        เพื่อกรอกและส่งข้อมูล  แล้วทีมงานจะตรวจสอบการแจ้งการชำระเงิน 
  ②  ทีมงานจะเก็บรายชื่อเพื่อไว้ตรวจสอบวันมาติว
  ③  เมื่อได้เข้ากลุ่มแล้ว คู่มือ หนังสือ เอกสาร และสื่อการสอนทุกรูปแบบ ในกลุ่มติวได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้สมาชิกเผยแพร่ให้บุคคลอื่นหรือทำซ้ำไม่ว่าวิธีใดก็ตาม หากมีพฤติกรรมและมีการละเมิด ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกกลุ่ม  โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะดำเนินทางกฎหมายต่อไป
 
Tutor & Writer