เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4883308
แสดงหน้า8311568
กล่องอิสระ


 

คอร์สติวออนไลน์-ศาลยุติธรรมตำแหน่งนิติกร

เข้าชม 2408
 
คอร์สติวออนไลน์-ศาลยุติธรรมตำแหน่งนิติกร
 
 • ราคาปกติ : 5,500.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 2,900.00 ฿ • แบ่่งเป็น  2 กรณีดังนี้ 
  [1] กรณีผ่านภาค ก ก.พ. หรือภาค ก ของสำนักงานศาลยุติธรรมแล้ว ก็ไปสอบ ภาค ข กันเลย 
  [2] กรณียังไม่ผ่านภาค ก ก.พ. หรือภาค ก ของสำนักงานศาลยุติธรรม ก็ต้องเริ่มสอบตั้งแต่ ภาค ก  กันเลย 


  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้....
  https://goo.gl/forms/0SgMUrmjecCxJFP12
  # เนื้อหาที่ติวในคอร์สประกอบด้วยอะไรบ้าง ???
     1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.)
          1.1 วิชาความสามารถทั่วไป : ประกอบด้วย ความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล : หลักสูตรคล้ายกับ ก.พ. มีเนื้อหามีดังนี้
                 1. อนุกรม                                 
                 2. โจทย์คณิตศาสตร์   
                 3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ                                      
                 4. อุปมาอุปไมย                    
                 5. เงื่อนไขสัญลักษณ์                                
                 6. เงื่อนไขภาษา            
                 7. ตรรกศาสตร์ 
          1.2 วิชาภาษาไทย : หลักสูตรคล้ายกับ ก.พ. แต่จะยากกว่านิด ๆ เนื้อหามีดังนี้
                1. การวิเคราะห์บทความ                    
                2. การใช้คำและกลุ่มคำ                     
                3. การเรียงข้อความ 
                4. ข้อบกพร่องการใช้ภาษา 
                5. การหาคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

           1.3 ภาษาอังกฤษ :  หลักสูตรก็น่าจะคล้ายกับ ก.พ.
                1. Grammar / Structure                       
                2. Conversation                        
                3. Reading Comprehension                                     
                4. Vocabulary 

     2. วิชาความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
          ทดสอบวิชากฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลักษณะตำแหน่งที่สมัครสอบ
          2.1 นิติกรปฏิบัติการ  เนื้อหามีดังนี้
                1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 
                2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560
                3. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
                4. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 
                5. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
                6. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
                7. กฎหมายอาญา
                8. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
                9. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
               10. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  

          2.2 เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ  เนื้อหามีดังนี้
                1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 
                2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560
                3. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
                4. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม   
                5. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
                6. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปและงานธุรการคดีของศาลยุติธรรม
  #รูปแบบการติวออนไลน์
    คอร์สติวออนไลน์จะติวในระบบเว็บออนไลน์ www.suregroupcenter.com และกลุ่มลับ facebook เฉพาะสมาชิกติวเท่านั้น
           ติวตั้งแต่พื้นฐาน เข้าใจง่าย  สไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์ สั้น+ง่าย+ฉับ+ไว  
           ติวครบทุกเรื่อง ทุกประเด็น ตามแนวข้อสอบ 
           ติวได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถติวย้อนหลังซ้ำกี่รอบก็ได้
           ไม่มีพื้นฐานก็สอบติดได้ 
            รับประกันคุณภาพ โดย อ.เป้ ชลสิทธิ์
    สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2561
    รายละเอียดของคอร์สติวออนไลน์
             ① เริ่มเรียนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
             ② สามารถติวย้อนหลังกี่รอบก็ได้ และจะมี update เนื้อหาและข้อสอบจนถึงวันสอบ
             ③ เรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ www.suregroupcenter.com และกลุ่มลับ facebook 
   #สมัครก่อน 25  พฤศจิกายน 2561
   
          คอร์สติวออนไลน์
              1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  ลดเหลือ 2,900 บาท  จากราคา 3,500 บาท 
              2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ  ลดเหลือ 2,900 บาท  จากราคา 3,500 บาท 

   #ถ้าสมัครหลังวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 จะเป็นราคาเต็ม คือ 3,500 บาท


         

        ขั้นตอนที่ 1. โอนเงินค่าสมัคร  
               ชื่อบัญชี นายชลสิทธิ์ ชาญนุชิต
               - ธนาคารกรุงไทย         483-0-17195-2
               - ธนาคารกรุงเทพ         234-4-27039-8
               - ธนาคารกสิกรไทย      078-2-31360-8
               - ธนาคารไทยพาณิชย์  169-2-32419-1
        ขั้นตอนที่ 2. ส่งหลักฐานการโอนมาที่ Line ID : @suregroup
        ขั้นตอนที่ 3. กรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ ไอดีไลน์ 
        (คำเตือน :: กรุณากรอกให้ถูกต้องเพราะจะจัดส่งหนังสือตามที่กรอกมา)  กรุณากรอก ชื่อ นามสกุล ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเฟสบุ๊ค และไอดีไลน์ เพื่อการติดต่อกลับ เพราะจะมีผลต่อการเพิ่มรายชื่อผู้เรียน
   
   


      คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง

  1. แจ้งการชำระเงิน 

  2. แจ้งการโอนเงินทางไลน์ ID : @suregroup
   
  #สแกน QR CODE เพื่อแจ้งหลักฐานการชำระค่าเรียน
  ①  เมื่อกดปุ่มส่งข้อมูลที่กรอกเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะเพิ่มท่านเข้ากลุ่ม facebook และจะให้ Password ภายใน 3 วัน 
  ②  หนังสือจะเริ่มส่งให้หลังวันที่ 25 พ.ย. ตามลำดับที่สมัคร
  ③  คู่มือ หนังสือ เอกสาร และสื่อการสอนทุกรูปแบบ ในคอร์สได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้สมาชิกเผยแพร่ให้บุคคลอื่นหรือทำซ้ำไม่ว่าวิธีใดก็ตาม หากมีพฤติกรรมและมีการละเมิด ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกกลุ่ม  โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
 
Tutor & Writer