เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท23/07/2019
ผู้เข้าชม4353860
แสดงหน้า7485761
กล่องอิสระ


 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย :: เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 70 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 22 กันยายน 2561

อ่าน 149 | ตอบ 0
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2561
จำนวน 70 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 22 กันยายน 2561

 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ จํานวน 70 อัตรา โดยมีรายละเอียดของสาขาวิชาที่รับสมัคร ดังนี้
1) สาขาวิชาประกันภัยหรือบริหารความเสี่ยง
2) สาขาวิชาสถิติหรือสถิติประยุกต์
3) สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประกันภัย
4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
6) สาขาวิชาการเงิน
7) สาขาวิชาบัญชี
8) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
9) สาขาวิชานิติศาสตร์

10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
11) สาขาวิชารัฐศาสตร์
12) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
13) สาขาวิชาอักษรศาสตร์
14) สาขาวิชามนุษยศาสตร์
15) สาขาวิชาสังคมศาสตร์


คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชาหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาตามที่กําหนดไว้ 15 สาขาข้างต้น

 
การรับสมัครสอบ
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านระบบ Online ทางเว็บไซต์ http://www.oic.or.th
 หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” ตั้งแต่วันที่ 3 - 22 กันยายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer