เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท23/07/2019
ผู้เข้าชม4353870
แสดงหน้า7485772
กล่องอิสระ


 

กรมคุมประพฤติ :: เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 กันยายน 2561

อ่าน 124 | ตอบ 0
กรมคุมประพฤติ 
ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)
จำนวน 14 อัตรา
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 กันยายน 2561

 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ   จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา
    อัตราเงินเดือน 18000 บาท
   
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นทางจิตวิทยา
          2. เป็นผู้พิการตามประกาศกระกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์การพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน พศ 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พศ 2555 ข้อ 3 (1) ความพิการทางการมองเห็น (2)ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เฉพาะหูตึง และ (3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย


2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
    อัตราเงินเดือน 11280 บาท

    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในทุกสาขาวิชา
          2. เป็นผู้พิการตามประกาศกระกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์การพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน พศ 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พศ 2555 ข้อ 3 (1) ความพิการทางการมองเห็น (2)ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เฉพาะหูตึง และ (3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
กองบริหารทรัพยากรบุคคลกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4

ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 ในวันเวลาราชการ!!

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer