เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท20/10/2018
ผู้เข้าชม3887843
แสดงหน้า6814160
กล่องอิสระ


 

กรมพัฒนาที่ดิน :: ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 43 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

อ่าน 126 | ตอบ 0
กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 43 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
ตำแหน่งที่ 1.1 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.2 ตำแหน่งนักสำรวจดิน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.7 ตำแหน่งเศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.8 ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.9 ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนนาที่ดินเขต 1
ตำแหน่งที่ 2.1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
ตำแหน่งที่ 3.1 ตำแหน่งนักวิทยาศำสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.2 ตำแหน่งนักวิชำการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ตำแหน่งที่ 4.1 ตำแหน่งนักวิชำการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 4.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ตำแหน่งที่ 5.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 5.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ตำแหน่งที่ 6.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6
ตำแหน่งที่ 7.1 ตำแหน่งนักสำรวจดิน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 7.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 7.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 8 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ตำแหน่งที่ 8.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 8.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 8.3 ตำแหน่งเศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 9 ตำแหน่งในสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 10
ตำแหน่งที่ 9.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 9.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 10 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ตำแหน่งที่ 10.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 11 ตำแหน่งในสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 12
ตำแหน่งที่ 11.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต

ที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com  
เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer