เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท26/09/2018
ผู้เข้าชม3849111
แสดงหน้า6755081
กล่องอิสระ


 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :: ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 29 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560

อ่าน 143 | ตอบ 0
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    จำนวน 14 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา
     วิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา
     เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ /
     รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
     ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือ
     วันที่ 12 ธันวาคม 2560


2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน 13 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
     ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
     ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือ
     วันที่ 12 ธันวาคม 2560


3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ    จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา
     วิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา
     เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ /
     รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
     ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือ
     วันที่ 12 ธันวาคม 2560

 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต

ที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com/
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 


ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer