เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท26/09/2018
ผู้เข้าชม3849111
แสดงหน้า6755081
กล่องอิสระ


 

กองบัญชาการกองทัพไทย :: ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ และเป็นพนักงานราชการ จำนวน 137 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

อ่าน 109 | ตอบ 0
ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพนักงานราชการ จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561จำนวน 137 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
 
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 นายทหารสัญญาบัตร 7 อัตรา
     1. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโยธา จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
     2. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
     3. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
     4. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)


 นายทหารประทวน 14 อัตรา
     1. กลุ่มตำแหน่งพลขับ จำนวน 14 อัตรา (ชาย)

 พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร 25 อัตรา
     1. กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 7 อัตรา (ชาย)
     2. กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 4 อัตรา (ชาย/หญิง)
     3. กลุ่มตำแหน่งการข่าว จำนวน 5 อัตรา (ชาย/หญิง)
     4. กลุ่มตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
     5. กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
     6. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
     7. กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
     8. กลุ่มตำแหน่งรัฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
     9. กลุ่มตำแหน่งสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
   10. กลุ่มตำแหน่กราฟิกมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
   11. กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)


  นายทหารสัญญาบัตร 7 อัตรา
     1. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโยธา จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
     2. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
     3. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
     4. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)


  พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารประทวน 91 อัตรา
     1. กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ จำนวน 20 อัตรา (ชาย)
     2. กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ จำนวน 26 อัตรา (ชาย/หญิง)
     3. กลุ่มตำแหน่งการเงินและงบประมาณ จำนวน 8 อัตรา (ชาย)
     4. กลุ่มตำแหน่งการเงินและงบประมาณ จำนวน 18 อัตรา (ชาย/หญิง)
     5. กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา (ชาย)
     6. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
     7. กลุ่มตำแหน่งการสัตว์ จำนวน 7 อัตรา (ชาย)
     8. กลุ่มตำแหน่งช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
     9. กลุ่มตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี

ผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวน จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
  บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี

ผู้สมัครสอบตำแหน่งพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหาร
  สัญญาบัตร จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 34 ปี

ผู้สมัครสอบตำแหน่งพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหาร
   ประทวน จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 29 ปี

 
การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

ที่เว็บไซต์ http://j1.rtarf.mi.th/recruitment2561
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer